den Země jako prezentace Ekoškoly

Letos jsme s Ekotýmem poprvé uspořádali Den Země pro všechny rodiče a děti ze školky i pro
veřejnost. Využili jsme to jako příležitost představit zábavnou formou činnost Ekotýmu i letošní
téma VODA.

V rodičovském Ekotýmu jsme letos identifikovali náš slabý bod – informování ostatních rodičů
ve školce o naší činnosti. Proto jsme se rozhodli uspořádat Den Země pro školku i veřejnost a
při té příležitosti Ekoškolu a Ekotým ostatním představit.
Den Země se pořádal ve všední den odpoledne na zahradě školky. Návštěvníci plnili rozmanité
úkoly. Při těch se jednak dozvěděli, co všechno se Ekotýmu podařilo vybudovat na školní
zahradě (úkolová stezka „Co se děje na naší zahradě“), a jednak zajímavosti o vodě, jakožto
letošním tématu Ekoškoly (stanoviště „Koloběh vody“ a „Život ve vodě“). Navíc se mohli dočíst o
Ekoškole a Ekotýmu na vyvěšených plakátech. U stanovišť nám pomáhali rodiče, paní učitelky i
děti – předškoláci.
A protože si myslíme, že se nám úkoly povedly, rádi se o ně podělíme. Úkolová stezka „Co se
děje na naší zahradě“ obsahovala 6 cedulí s informacemi a krátkými úkoly:

 • školkový kompost, kde návštěvníci v hlíně hledali „jako“ živočichy, kteří se v kompostu
  skrývají
 • záhonky, kde návštěvníci poznávali bylinky podle čichu
 • místo pro plánovaná pítka pro ptáky, kde návštěvníci hledali plyšové ptáčky, které dětem z
  Ekotýmu pomáhají předávat informace na třídách
 • sud na dešťovou vodu, kde návštěvníci pomocí vody zjišťovali, která ze dvou nádob je
  větší (široká a nízká X úzká a vysoká)
 • motýlí louku, kde si děti hrály na motýlky a oblétávaly „jako“ květiny
 • místo, kde návštěvníci hledali, co všechno už na zahradě kvete
  Stanoviště „Koloběh vody“ spojovalo pohybovou aktivitu a pozorování koloběhu vody ve
  sklenici. Při pohybové aktivitě se děti nejdřív „vypařily“ z moře, jako mraky přešly po lanové
  lávce, pak jako kapky deště seskočily dolů a tunelem, který představoval řeku, stekly zpět do
  moře. Cestou je provázela básnička „O kapičce“. V pokusu se pak mohly podívat, jak takový
  malý koloběh vypadá doopravdy. Na dně velké sklenice od okurek jsme vyrobili „moře“ – horkou
  osolenou vodu. Vršek sklenice jsme zakryli folií a navrch dali led. Voda se vypařovala, na folii

kondenzovala a děti mohly po chvíli pozorovat kapičky, které padaly zpátky dolů. A navíc pak
mohly kapičky z folie ochutnat a zjistit, že nejsou slané!
A nakonec na stanovišti „Život ve vodě“ návštěvníci pozorovali drobné vodní živočichy
nachytané v nedalekém rybníčku, a mohli si vyrobit chrostíka z papírové ruličky a přírodnin.
Zejména pozorování živočichů mělo velké ohlasy.
Věříme, že si návštěvníci Den Země užili, rodiče i děti se leccos dozvěděli a získali lepší
povědomí o Ekoškole a činnosti Ekotýmu. Příští rok budeme Den Země pořádat znovu.
Koordinátorům doporučujeme, aby při podobné akci zapojili rodiče i předškolní děti na
stanovištích.

Jana Duchoslavová, MŠ Nad Parkem, Praha

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?