badatelský pobyt v Zásadě

Pro třídu tercii pořádáme každoročně 3denní badatelský pobyt. Žáci v terénu řeší úkoly na téma biodiverzita rostlin, chemie vody, čistota vody dle výskytu bezobratlých a práce s elektrickými obvody.

Od roku 2018 s covidovou přestávkou pořádáme každý rok pro třídu tercii třídenní badatelský pobyt v nedaleké Zásadě. Po příchodu do vesnice jsme se seznamovali s okolím pomocí questu.
Žáci se rozdělili na 4 skupiny a v průběhu pobytu každá skupina prošla 3hodinovými lekcemi badatelského úkolu z ekologie, biologie, chemie a fyziky.
Cílem ekologického bádání bylo zjistit čistotu vody v Donínském potoce na základě výskytu bezobratlých živočichů. Při lovení živočichů jsme se dost vyřádili a byli jsme překvapení, kolik potvůrek v takovém potoce žije.
V botanické lekci žáci porovnávali biodiverzitu 2 ekosystémů – pastviny a břehů potoka. Nemuseli jsme nosit žádné atlasy a klíče k určování, využívali jsme mobilní aplikace k určování rostlin PlantNet a Lens.
Chemický úkol byl zaměřen na porovnání vlastností vody v potoce, rybníčku, prameni a řece. Využívali jsme různé pomůcky od pH papírků přes Secchiho trubici po elektronické pomůcky Pasco.
V rámci fyziky žáci řešili úkoly elektrických obvodů. V hodinách fyziky nebyl na pokusy čas, tady jsme si teorii prakticky procvičili.
Z výsledků jednotlivých oborů žáci sestavili závěrečnou prezentaci na posteru a přednesli ji ostatním účastníkům.
Ani večer jsme nezaháleli. Kromě přípravy prezentací a společenských her jsme měli přednášku na zajímavé téma – např. o vulkanismu Doupovských hor nebo prezentaci SOČ starších studentů.
Ačkoli se některým žákům na pobyt nechtělo (ubytování není 4*hotel), nakonec byli všichni spokojení.

Matyáš Patrik Puffler, Hana Kožíšková, Gymnázium, Kadaň, 5.května 620, přísp. org.

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?