oslava s dráčkem Zkoumálkem

Oslava 10 let Ekoškoly se stala první společnou akcí MŠ Tylovice a ZŠ Pod Skalkou. V rámci oslavy přišly děti ze školního Ekotýmu s koordinátorkou Zuzanou Mrlíkovou poprvé do mateřské školy. Děti z Ekotýmu MŠ prezentovaly sedm kroků.

Akci předcházelo setkání obou koordinátorek, naplánování programu a pozvání paní ředitelky a paní z MěU, která má na starosti odpady a se kterou spolupracujeme. Celou oslavu provázel DRÁČEK ZKOUMÁLEK (jméno mu vymyslely děti) a tento zvědavý dráček má mašličky zelené (prostředí), modré (voda), žluté (odpady) a oranžové (jídlo). To jsou 4 oblasti, kterým se v rámci projektu věnujeme a 4 barvičky, kterými je v našich plánech označujeme. Děti dráčka společně od rána vytvářely. 
Oba ekotýmy prezentovaly, co v rámci projektu dělají. Děti z MŠ ukázaly Ekokodex, Plán činností, nástěnky, atd. Potom si děti společně zatančily u oslavného videa, mohly si zahrát různé soutěže v třídění odpadu. Prohlédly si mateřskou školu i naši velikou přírodní zahradu. Na památku tohoto dne vymyslely děti ze školy sázení fialek a společně je v zelené učebně nasadily. O krásné „fialky přátelství“ se teď budou děti samy starat. 
Nakonec děti ze školy a návštěvy napsaly „Dráčkovi“ na mašličky, co se jim nejvíce líbilo, co děláme dobře, atd.

MŠ Tylovice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?