náš nový kamarád komposťák

Delší dobu jsme se potýkali s velkým množstvím bioodpadu v naší MŠ. Problém jsme vyřešili zajištěním nového kompostéru.

Při analýze jsme zjistili, že se v kuchyni během vaření hromadí velké množství bioodpadu, který by nemusel končit v již přeplňovaných kontejnerech na směsný odpad a mohl by být ještě dále využíván. Požádali jsme člena Ekotýmu –  místostarostu OÚ – o zajištění nového kompostéru na školní zahradu. Při odpovědích na klíčové otázky k odpadům jsme zjistili, že ve školce máme málo vhodných odpadkových košů na bioodpad. Ve spolupráci se ZŠ a ŠD jsme umístili do každého patra odpadkový koš s označením BIO. Z řad dětí MŠ a ŠD a kuchařek jsme utvořili ekoslužbu, která pravidelně odnáší bioodpad do KOMPOSŤÁKU. V návaznosti na připravované téma příštího roku PROSTŘEDÍ si tak už letos připravujeme podmínky (kompost do květináčů, truhlíků, bylinkové zahrádky) pro plnění úkolů našeho druhého tématu. Díky blízké spolupráci s OÚ Korytná se nám podařilo tento náš projekt uskutečnit a vřele tento postup doporučujeme i jiným ekoškolkám.

MŠ Korytná

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?