mapa původu potravin v jídelně školy

Rozhodli se vypátrat původ potravin používaných pro přípravu obědů ve školní jídelně.

Ekotým základní školy J. V. Sládka ve Zbirohu se rozhodl vypátrat původ potravin používaných pro přípravu obědů ve školní jídelně. Výsledky svého pátrání zanesli do velké nástěnné mapy světa, kterou dostali darem od pana starosty. Mapu vyvěsili na stěnu v jídelně v místě, kde stojí strávníci ve frontě na jídlo, aby byla všem na očích. Do mapy Ekotým vyznačil, kde má jaká potravina svůj původ. K velkému překvapení například zjistili, že pažitka se na jejich talíře dováží až z Egypta. Rozhodli se proto, že vypěstují vlastní na školní zahradě a budou jí zásobovat školní jídelnu. Část úrody usušili, aby bylo dost i v zimních měsících. Mapu Ekotým průběžně aktualizuje a doplňuje. Pro žáky prvního stupně vypracoval Ekotým k mapě také pracovní list o původu potravin.

Mapa tak odstartovala nejen změnu v pořizování potravin pro školní jídelnu, ale odstartovala i tematickou výzdobu jídelny. Postupně totiž Ekotým přidal také fotografie srovnání spotřeby jídla rodinami za týden v různých částech světa s názvem „Takhle se stravuje svět“ a dále informační tabuli se srovnáním obsahu cukru v různých nápojích.

ZŠ J.V.Sládka, Zbiroh

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?