jak se vydává měsíčník ekočtyřlístek

Jak se vydává měsíčník Ekočtyřlístek?

MŠ Čtyřlístek od jara 2021 pravidelně každý měsíc informuje rodiče z celé MŠ o činnosti dětí a p. učitelek v EKOŠKOLCE ve zpravodaji „EKOČTYŘLÍSTEK“. Letos je naším tématem „VODA“. Vždy v malém ekotýmu děti navrhují obsah dalšího čísla, kreslí obrázky k tématu. Paní učitelka ze třídy Rosničky a paní zástupkyně pak vytvoří konečnou podobu EKOČTYŘLÍSTKU.

Eva Mašitová, MŠ Praha 9 Běchovice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?