„třídím, třídíš, třídíme, naši zemi uzdravíme“

„třídím, třídíš, třídíme, naši zemi uzdravíme“
Ekotým MŠ Klíček pro děti připravil mnoho zajímavých úkolů z nejrůznějších vzdělávacích oblastí. Průběh celé akce měli ekotýmáci také ve své režii, dokonce sami vytvořili poutavou pozvánku.
„I když jsme jen malé děti, umíme už třídit smetí, modrá, žlutá, zelená, víme, co to znamená.“ Takovouto krásnou písničkou jsme zahájili naši každoroční akci, která byla určena dětem a jejich rodičům, kteří navštěvují naši mateřskou školu.
Na přípravě podzimní zahrady se také letos podílel Ekotým MŠ Klíček společně s pedagogy MŠ a ZŠ Struhlovsko. Vzhledem ke stavebním pracím ve venkovním areálu ZŠ Struhlovsko se celé zábavné odpoledne uskutečnilo na naší školkové zahradě s přírodními prvky.

Cílem celé akce bylo především naše děti seznámit se zaměstnanci MŠ a ZŠ Struhlovsko, ale také důležitostí ochrany životního prostředí. Děti si hravou formou osvojily, upevnily poznatky o tříděném odpadu. Byli jsme velmi mile překvapeni, jaké vědomosti děti mají, kolik toho znají . Hravě zvládly splnit nejrůznější disciplíny na stanovištích. Díky této osvětě se naše děti více dozvěděly o třídění skla, elektroodpadu, plastu, kovu, papíru, textilu, bioodpadu.
Po celou dobu panovala na naší zahradě příjemná atmosféra, opékání buřtíků bylo jistě pro všechny příjemnou tečkou za celou akcí.
Věříme, že letošní téma naší podzimní zahrady bylo nejen pro děti velkým přínosem, své nově nabyté poznatky a znalosti zúročí v každodenním životě.

Pribelová, ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, p.o.

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?