osvěta Cesta vody

Rozhodli jsme se šířit nabyté vědomosti do širokého okolí, s dětmi a rodiči jsme uskutečnili veřejnou osvětu Cesta vody, kdy členové ekotýmu učili skrz svá stanoviště o důležitosti a rozmanitosti vody.

Jelikož byl loňský školní rok značně omezen na setkávání, rozhodli jsme se, že si téma VODA ponecháme i v tomto školním roce.
Na začátku roku jsme si s dětským ekotýmem zrekapitulovali, co vše jsme v loňském roce zvládli uskutečnit a co všechno jsme se o vodě naučili. A protože jsme zjistili, že toho víme opravdu mnoho, rozhodli jsme se, že bychom o důležitosti a rozmanitosti vody chtěli něco naučit i své okolí.
Děti přicházely s mnohými nápady a tématy, co by o vodě chtěly veřejnosti sdělit, a tak jsme došli k závěru, že budeme mít každý své stanoviště a představíme vodu tak, jak nás nejvíce zaujala.
A protože vyvstávaly velkolepé nápady na stanoviště, domluvili jsme se, že požádáme o pomoc i rodiče.
Na schůzce s rodiči děti přestavily svůj nápad, a poprosili jsme je o spolupráci.
Domluvili jsme se, že si rodiče s dětmi vymyslí pohybové či vědomostní úkoly, skrze které budou veřejnost učit o rozmanitosti vody.
Projednali jsme, kde bychom OSVĚTU O VODĚ s názvem Cesta vody mohli realizovat, a protože máme téma VODA, shodli jsme se na tom, že ideální místo bude u veřejného hřiště vedle Hostavického potoka. Také jsme si určili termín na 12.6.2022 od 14:00.
Pro lepší organizaci jsme s rodiči vytvořili Whats-upovou skupinu, kam pak každý psal své nápady a vzájemně jsme si pomáhali s realizací.
Na další schůzi dětského ekotýmu jsme vymýšleli, jak bychom o naší akci dali vědět lidem v okolí, domluvili jsme se, že vytvoříme letáky.
Děti vymyslely, že namalují obrázky a samy přicházely s nápady, co na letáku musí být napsané, aby všichni věděli proč, kdy a kde se potkáme.
Dále jsme řešili, co vše je třeba ohledně naší osvěty zajistit – razítka, kartičky na razítka, odměny pro účastníky, společná trička,…..
Děti vytvořily plán činností a nakreslily jednotlivé kroky, které je potřeba splnit, abychom úspěšně uskutečnili náš společný záměr. K jednotlivým krokům jsme průběžně připisovali zodpovědné osoby a hodnotili jsme, jak se nám daří plnit.
Protože z každé schůze sdílíme zápis na nástěnkách, webových stránkách školky a teď i na whats-upové skupině, nabídla se nám jedna maminka, že letáky může vytvořit v počítačovém programu a jiná maminka, že je může vytisknout.
Na schůzce s ekotýmem dětí a rodičů jsme si ujasnili svá stanoviště a termín konání.
Dále si rodiče s dětmi vytvořili týmová trika – zadní strana podle šablony „EKOTÝM MŠ JAHODNICE“ a přední strana byla prostorem pro fantazii s vodní tématikou.
Společné setkání a tvoření si všichni moc užili a korunou toho byla nabídka jedné maminky, že může vytvořit odznáčky pro všechny členy ekotýmu + zúčastněné soutěže.
Po vyhotovení letáků dostal každý člen ekotýmu minimálně pět kusů, a společně s rodiči je vyvěšovali a rozdávali všude po okolí – sokoly, školy, veřejné nástěnky, zastávky atd., dále jsme o naší akci informovali skrz Facebook na skupinách našeho prostředí a také jsme zařídili zápis naší akce do kalendáře v Listech Prahy 14.
V plánu činností jsme měli všechny kroky splněny, až na jeden – den D.
V den akce vyšlo nádherné počasí, společně jsme se sešli na místě určení již ve 12:00 a připravovali svá stanoviště, kterých bylo celkem 15. Všichni zúčastnění měli týmová trika a rozdali jsme si krásné odznáčky.
Celá akce trvala cca 3 hodiny a zúčastnilo se 80 dětí, všichni byli nadšení!!


Děti s rodiči si mohli projít stanoviště:
1. Informace + kartička
2. Chyť si svou kapičku (úspora vody a její využití)
3. Duha (výroba duhy pomocí bonbónů + vysvětlení toho, jak vzniká duha + dem. Obrázky)
4. Třídění sladkovodních a mořských živočichů
5. Záchod (zábavná ukázka úspory vody na WC)
6. Mikroskop (neviditelný život ve vodě a kolem nás)
7. Šíření informací o důležitosti vody skrz malované kamínky
8. Vodní potrubí a co do něj patří a nepatří (tunely, které děti prolézají)
9. Voda v jejích podobách – demonstrace vody v kapalné, plynné a pevné podobě
10. Co patří do vody – třídění – vytahování odpadků z rybníčku a třídění odpadků
11. Vývojové fáze vodních živočichů
12. Chytání magnetických rybiček
13. Demonstrační ukázka ryb a šetrný výlov
14. Vodní elektrárna
15. Tvoření kapiček a dostávání odznáčků na památku
16. Během akce se přidala ještě jedna maminka s dcerou a malovala dětem na obličej
Celou akci ekotýmu si prošla reportérka, která následně napsala článek do Listů Prahy 14.
Po odpočinku jsme se sešli s celým ekotýmem a společně jsme na školní zahradě oslavili dosažení našeho cíle a to, jak jsme si to v průběhu roku užili. Tato akce nás velice semknula, vznikla nová přátelství a děti měly možnost vidět, jak sdílení nápadů a spolupráce přináší radost a výsledky.
Náklady na akci se hradili z peněz, které vyhrál ekotým v soutěži Srdce s láskou darované nebo z vlastních možností rodičů či školky.

Největší radu, kterou mohu dát kolegyním z ekoškoly je nebát se požádat o pomoc rodiče. Ze skušeností z předchozích let mohu říci, že se najde mnoho nadšenců, kteří rádi podpoří své děti v dobré věci a zároveň ocení školku jako místo pro možné scházení a navazování nových vztahů.

Shrnutí:

Protože v loňském roce jsme se skrz analýzu a realizaci plánu činností naučili mnohé o vodě (o její důležitosti, cestě pitné vody a její úspoře a o vodě jako ekosystému), rozhodli jsme se na téma navázat i tento rok a šířit naučené za hranice naší mateřské školky. Z tohoto nápadu se stal veliký projekt, který jsme si rozplánovali v plánu činností na jednotlivé kroky, kterými jsme postupně došli k jeho uskutečnění.

Monika Mikulenčáková, MŠ Jahodnice, Praha – Kyje

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?