novinky

Ekoškola pořádá mnoho vzdělávacích a osvětových akcí pro školy i širokou veřejnost. Novinky ze škol (tzv. příklady dobré praxe) představují bezplatný inspiromat, který neustále roste.