BASE CAMP patří mezi nejlepší vzdělávací projekty

BASE CAMP: Inovativní vzdělávací model postavený na hře

Jak by se dal charakterizovat vzdělávací model postavený na hře? BASE CAMP je o:

  • stavbě vědecké základny,
  • získávání nových znalostí o světě, technologiích a možnostech pro budoucnost,
  • týmu, spolupráci a strategii,
  • přemýšlení o tom, co znamená získat PRESTIŽ a jak ji využít ve prospěch lidstva,
  • rozvoji kritického myšlení,
  • odbourávání dezinformačních prekonceptů,
  • zvyšování zájmu studentů o daná témata.

Tento vzdělávací model je založen na deskové hře. Proč právě desková hra? Odpověď je jednoduchá: využití hry zvyšuje zapamatování a porozumění látky až o 25 % ve srovnání s tradiční frontální výukou. Děti jsou více angažované, učí se spolupracovat a rozvíjejí své sociální a emocionální dovednosti.

A že to funguje, máme ověřeno na 2347 studentech, kteří hru již otestovali.

V rámci cen SDGs představujeme BASE CAMP jako možný vzdělávací model, který dokáže mladým lidem zprostředkovat složitá témata, jako je například změna klimatu. A už teď víme, že jsme se trefili, protože patříme mezi 4 nejlepší projekty v kategorii VZDĚLÁVÁNÍ pro rok 2024.

  1. října se dozvíme, zda dosáhneme i na nejvyšší příčky. Držte nám pěsti!

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?