nechceme jablka z regálu

Základní škola v Krásné Lípě se přihlásila do Ikea výzvy s unikátním projektem záchrany starého ovocného sadu. Ekotým se rozhodl převzít starost o starý zanedbaný sad, ve kterém žáci našli mnoho starých odrůd ovocných stromů.

Již několik let je na naší škole realizován program Ekoškola. Každým rokem se naše práce zlepšuje a aktivity přibývají. Mezi nejoblíbenější akce, které pořádáme, patří Záchrana obojživelníků v sousední Doubici. Již jsme zachránili přes 4 000 žab. Úspěšně také spolupracujeme s vedením města, se Správou NP České Švýcarsko, s několik soukromníky a často se do našich aktivit zapojují i samotní rodiče.

Ve škole se náš Ekotým snaží zapojit všechny žáky do programu Ekoškola – třídíme společně odpad, kontrolujeme stavy energií, pořádáme přednášky pro spolužáky, pečeme sušenky a další dobroty do školního bufetu a vyhlašujeme různé soutěže.

Abychom se jako Ekotým zviditelnili, nechali jsme si vyrobit stejná trika a placky s naším logem a společnými silami jsme si vytvořili společné místo „Ekokoutek“ kde se každý týden scházíme. Jako správný tým pořádáme během roku i několik společný akcí, jako je přespání ve škole nebo výlety na kolech a od minulého roku každou schůzku začínáme krátkou hrou.

Ekoškola nás baví 🙂 

Sad

Objevili jsme u nás ve městě minimálně 80 let starý opuštěný a neudržovaný ovocný sad. Rozhodli jsme se ho upravit tak, aby byl přívětivý, na pohled krásný a jedlý, a lákal návštěvníky k vycházce a pobytu v něm. Snažili jsme se všechny naše záchranné aktivity a další údržbu a využívání sadu udělat citlivě, abychom umožnili vývoj specifického biotopu, který poskytne prostor rozvoji mnoha druhů brouků a dalších drobných živočichů, ale i skrýše pro ptactvo. Neméně důležitým efektem je i zachování rozsáhlého genofondu místních odrůd, se specifickými vlastnostmi prověřenými mnoha generacemi našich předků.

Úpravy sadu

Na podzim jsme ve spolupráci s o. p. s. Venkovský prostor a partnerskou školou v St. Marienthalu určili odrůdy ovocných druhů, které jsme v sadu nasbírali. Dále jsme nasbírali jablka, ze kterých jsme pak vyráběli křížaly, štrůdl a přesnídávku. Naše výrobky jsme prodávali na různých akcích školy.

V průběhu roku žáci navštěvovali sad v rámci pracovních činností a podíleli se na úklidu sadu (úklid spadaných větví, prořezávání náletových dřevin, vysekávání maliní a ostružiní apod.). Při špatném počasí také žáci vyráběli ptačí budky, které jsme do sadu umístili.  

Také nás navštívil dendrolog, pan Janeček, který nám pomohl s prvním ořezem stromů a vzal si vzorek, ze kterého se dozvíme, jak je stará nejstarší jabloň v sadu. Naše spolupráce s ním bude ještě pokračovat, a to především při odborných konzultacích, jak na ořez starých jabloní. Žákům na místě také poskytl spoustu informací o sadovnictví.

Žáci šestého ročníku během týdenní projektové výuky zpracovávali témata, které se týkaly sadu (historie, mapování, rozmnožování a dědičnost, ekosystém sadu apod.) Své výsledky prezentovali na Dětské konferenci, která se konala v Krásné Lípě.

Ještě plánujeme

Kromě citlivého doplnění nových sazenic původních odrůd ovocných stromů vysadíme také ovocné keře a keře podpůrné. Stromy jsou přirozeně odolné, budou správně prořezané a ošetřované tak, abychom byli schopni péči o ně zvládnout sami, zejména se zapojením žáků a dobrovolníků.

Dohoda s panem starostou

Zástupci Ekotýmu byli vyjednávat s panem starostou podmínky, za kterých nám sad předají do správy a jak o něj budeme společně pečovat. Pan starosta nám také dal plno užitečných rad do začátku.

Sadbu nových dřevin jsme odložili na podzim dalšího roku, na podzim jsou u nás lepší vodní podmínky a pracovníci města s výsadbou na podzim mají lepší zkušenosti než s výsadbou na jaře. Domluvili jsme také spolupráci s technickými službami města, které nám budou pomáhat při terénních úpravách v sadu.

Otevření sadu – akce pro veřejnost

Dne 25. dubna jsme uspořádali akci „Otevření sadu“. Žáci Ekotýmu si připravili v sadu aktivity, které prezentovali jejich dosavadní práci. V sadu byla k vidění fotogalerie „Proměny sadu“, projektové práce žáku šestého ročníku, druhy dřevin v sadu a aktivity z webu „Učíme se venku“. Akce byla pro veřejnost a v rámci Dne Země pro celou naši školu.

Akce se zúčastnilo i vedení města, které s dětmi diskutovalo o průběhu našeho záměru. Dále se přišli podívat hlavně rodiče dětí, které měli v sadu připravené aktivity. Počasí nám přálo a akce byla velice podařená. Podle ohlasů se všem velice líbila.

Povedlo se nám:

  • získat starý ovocný sad do správy naší školy
  • zapojit žáky do obnovy sadu
  • získat nové místo, kde se můžeme učit venku
  • ukázat veřejnosti, jak jsme šikovní a umíme si jít za svým cílem
  • zachránit sad a zachovat staré odrůdy našich předků
  • inspirovat ostatní

Žáky velice baví práce v terénu a tento projekt vzali za svůj. Práce samozřejmě nekončí a my neustále plánujeme další a další aktivity.

Mnozí „místní“ netušili, že takový sad v Krásné Lípě vůbec je. Jsem ráda, že jsme ostatním ukázali nejen, že v Krásné Lípě máme opravdu krásná místa, která jen potřebují objevit, ale že jsou možnosti učit venku a není to až tak těžké.

Zjištění kolik odrůd jabloní existuje, kolik jich máme přímo v našem sadu a kolik z nich se řadí mezi odrůdy, které již téměř vymizely. Sad je náš!“

koordinátorka Ing. Michaela Chňapková, ZŠ Krásná Lípa

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?