nakrmíme ptáčky

Zabývali jsme se výrobou krmítek z odpadního materiálu, pro ptáky, kteří v zimě neodlétají do teplých krajin. V Plánu činností se nám prolnuly témata Odpady a Prostředí školy.

V letošním školním roce zpracováváme téma Odpady. Jeden z úkolů, který jsme s dětmi zařadili do Plánu činností byl využijeme odpad k vyrábění. Slovo dalo slovo a dohodli jsme se na výrobku z odpadu, který bude prospěšný i dalším obyvatelům naší školní zahrady. Rozhodli jsme se vyrobit krmítka pro ptáčky. zapojila se všechna oddělení MŠ a pní učitelky s dětmi vyráběly krmítka pro ptáčky z použitých PET lahví. Dosáhli jsme toho, že jsme využili odpadní materiál k dobrým účelům, zjistili jsme také, že jednotlivé témata programu Ekoškola se dají snadno propojit, v tomto případě Odpady a Prostředí školy. Děti hotová krmítka umístily před okna svých tříd a mohly tak během zimních měsíců pozorovat ptáčky z okolí školky. Povedlo se to, že si děti uvědomily, že některá zvířátka mají v zimě málo potravy a je třeba jim pomáhat.

Autor: Olga Golasová, MŠ Paskov

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?