jak jsme si poradili s tématem odpady

V Ekoškolce druhým rokem analyzujeme další z témat, kterým jsou Odpady, Při analýze odpadů jsme s ekotýmem přemýšleli, jak uceleně podat rodičům info o tom, co všechno školka dělá pro lepší nakládání s odpady. Vymysleli jsme brožurku…

Do tématu Odpady jsme se ponořili opravdu s nadšením. Malý i velký ekotým nelenil, a sešel se celkem osmkrát, a my moc děkujeme všem rodičům i zaměstnancům, kteří v programu participují. Po důkladné Analýze, kterou provedly jednotlivé třídy, ekotým navrhl plán činnosti. Při analýze třídy dostaly otázky, které bylo potřeba zodpovědět. Jedna třída řešila obaly a jak to bylo dříve, druhá směsný odpad, třetí se poprala s otázkou bioodpadu a čtvrtá monitorovala objem odpadků naší školičky, čímž jsme zjišťovali, jakou necháváme ekologickou stopu. V rámci této analýzy se např. Kuřátka vypravila i do bioplynky, aby pátrala po cestě bioodpadu z domácností a městyse. Koťátka zase shromažďovala za pomoci paní uklízeček odpadky, vážila je a zjistila, kolik odpadů vyprodukuje naše školka. Berušky se vypravily k našim babičkám, aby vypátraly, jak to bylo kdysi a také do kuchyně, aby zjistily, jaké obaly se používají. Včeličky zase monitorovali množství kontejnerů v rámci naší obce. jak jsme si otázky z Analýzy rozdělili se podívejte zde. Malému ekotýmu se podařilo uspořádat výstavu tvoření z odpadového materiálu a široká veřejnost tak mohla žasnout nad nápaditostí rodinek, které z odpadového materiálu tvořily. Během roku proběhlo i mnoho environmentálních aktivit, které téma Odpady podpořily. Děti byly na skládce v Ronově, zapojily se do čištění koryta řeky Oslavy a také „uklízely svět“, i když jenom v okolí naší školičky. Děti si ale velmi uvědomují nutnost ochrany naší planety, což zaznělo i v poselství pro budoucnost – děti si přály čistou planetu, vodu, vzduch, hodně stromů a zvířat.

Autor: Monika Kovalská, MŠ Nové Veselí

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?