Budujeme prostředí pro zvířata

I malý kousek divočiny nebo vytvořené útočiště dává našim zvířecím sousedům prostor, aby mohli žít spolu s námi. Anglický trávník ani zorané pole rozmanitosti života nesvědčí. Pomozte životu ve svém okolí.

Budujeme prostředí pro zvířata

Víte že:

Biologická rozmanitost živých organismů udržuje stabilitu ekosystémů. Lidskou činností ohrožujeme druhovou rozmanitost a narušujeme rovnováhu v přírodě.

 Od roku 1980 poklesly počty ptáků v zemědělské krajině zemí EU o 55%.  Rapidní úbytek ptáků, především pak polních, je celosvětový problém způsobený především intenzivním zemědělstvím. Mizí i řada jiných ptákú, protože přicházejí o přirozenou potravu a místa k hnízdění.

Podle některých vědců zmizelo od roku 1990 v Německu více než 75 % létajícího hmyzu (**). Situace však nejspíš bude podobná i v dalších zemích. Hmyz je jednou ze základních komponent ekosystému – představuje potravu pro savce a ptáky a je zásadní pro opylování rostlin. V současnosti dramaticky ubývá především vinou intenzivního zemědělství, používání pesticidů a ztráty pestrosti krajiny.

** Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, Schwan H, et al. (2017) More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE12(10): e0185809. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809

Pomozte životu ve svém okolí

Vytvořte úkryty, pítka a ochrany pro zvířata! Společně podpoříme zachováním přírodního prostředí druhovou rozmanitost v našem okolí. Vyberte si jednu z možností níže a zpříjemněte prostředí živočichům ve svém okolí. Podpořte tak zachování druhové rozmanitosti ve vašem okolí.

Jednotivé možnosti

Trénujeme -  jednodušší příprava

Jsme profíci - náročnější příprava

Škvorník - lekce do hodiny z Učíme se venku Hmyzí domeček
Broukoviště (mrtvé dřevo na zahradě) Ptačí budka - návod na výrobu z Učíme se venku
Pítko pro ptáky Ježkovník
Zabezpečení vodních ploch proti utopení živočichů Motýlí louka

Část zahrady vyčleněná pro divočinu - VÝZVA  S NEJVĚTŠÍM DOPADEM

 

Jak na to

Prostudujte náročnost jednotlivých možností - viz  výše. Při výběru u variant zohledněte: náročnost na přípravu - materiálovou i časovou, náročnost výroby dle věku dětí, nutnost další spolupráce. Tip: Jednotlivé možnosti projděte společně s dětmi např. v hodině přírodovědy, přírodopisu, nebo na kroužku. Zhodnoťte ve skupinách jednotlivé varianty a poté sdílejte vaše zjištění. Nakonec se dohodněte na variantě nebo možnosti, kterou chcete uskutečnit. Pokud se nemůžete dohodnout, hlasujte.

Pokud máte možnost, požádejte o spolupráci: rodiče, veřejnost nebo odborníky o spolupráci. Kromě odborné rady mohou pomoci s dodáním materiálu či vytipováním správného místa a času pro umístění. Jak to dělají v Ekoškole: Jak získat partnera podle ZŠ Třebortov.

Poznámka: Některá opatření jsou sezónní. Připravit se na ně můžete již nyní a některé domečky i nyní umístit. Pokud vám to vyhovuje, naplánujte rozmístění domečků na odpovídající roční období.

Jak to dělají v Ekoškole: Ježkovník v MŠ Paskov, Hmyzí domečky v ZŠ T.G. Masaryka Štětí, Zdroje vody pro ptactvo v MŠ Vratimov

Dejte o sobě vědět

Pokud jste se rozhodli pro spolupráci se spolužáky, nebo s rodiči, uspořádejte společnou dílnu, nebo společně domečky umístěte. Pokud spolupracujete s odborníky, uspořádejte s nimi besedu. Informujte např. o tom proč a jak je důležitý druhově rozmanitý trávník. Další možnostií je informovat o vašem počinu v místním časopise, na webu nebo FB.

Jak to dělají v Ekoškole: Slavnostní otevření hmyzího hotelu v ZŠ Šenov, Posezení s motýly v ZŠ 3. května Rožnov pod radhoštěm

Co splněním výzvy zjistíme

Kolik nových obydlí jsme pro živočichy jsme vyrobili.

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!