školní kampaň

V době cividu nás zaujala Kampaň obyčejného hrdinství, do které jsme se zapojili. Děti z našeho ekotýmu napadlo uspořádat kampaň přímo na míru naší škole s možností zapojení veřejnosti v našem městě.

Na školní web vložil ekotým výzvu „Oslavme Den Země aktivně“. Zapojte se v týdnu od 18. do 24. dubna 2022 do plnění výzev v rámci Kampaně obyčejného hrdinství. V každé kmenové třídě, ve sborovně i u provozních zaměstnanců jsou vyvěšeny formuláře k vyplnění s podrobným návodem. Každý z nás si může vybrat libovolný počet z 10 výzev, na kterých jsme se domluvili na schůzkách našeho ekotýmu, takže jsou ušity na míru pro naši školu. Připojit se mohou samozřejmě i rodinní příslušníci, kamarádi a všichni obyvatelé našeho města. Zde jsou ve zkratce uvedeny všechny výzvy: Neplýtvám potravinami; šetřím vodou, nesvítím zbytečně; do školy i ze školy chodím pěšky; trávím denně aktivním pohybem několik hodin na čerstvém vzduchu; uklízím bez vyzvání; alespoň jeden den se obejdu bez počítače, mobilu, tabletu; aktivně třídím a minimalizuji odpad; neplýtvám papírem; zlepším prostředí slušným chováním; jím zdravě. Držíme palce, ať se vám podaří výzvy úspěšně splnit:) Ekotým.
Obrovskou radost nám udělalo zapojení všech tříd, většiny učitelů i provozních zaměstnanců naší školy. Podařilo se nám v rámci této kampaně plnit Plán činností napříč všemi oblastmi a napříč celou školou. Třídní kolektivy s největším počtem zastoupení byly odměněny. Připravenou kampaň i její vyhodnocení přikládáme v příloze.

Jindřich Linhart, ZŠ Jirkov, okres Chomutov

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?