renovace dendrofonu

Při analýze bylo dětmi zjištěno, že stávající starý dendrofon z roku 2011 moc nefunguje. Často vypadávalo dřevěné prkýnko, kterým se na jednotlivé větve hrálo. I samotné dřevěné píšťaly již neodpovídaly zvukomalebné hře. Děti si po domluvě s rodiči, s panem školníkem domluvily opravu. Vytvořily plánek výměny a celý proces mohl začít. Při oslavě Dne stromů se nový dendrofon slavnostně rozezněl. Děti pozvaly i ostatní třídy a navzájem si nasdílely poznatky z celkové výměny. Informovaly i provozní zaměstnace, kteří si přišli zahrát také.

Dendrofon, zvuky lesa, zpěv stromů…
Na naší zahradě stojí Dendrofon, je takový celý smutný, zašlý a nešťastný. Když si s ním děti hrají, vesele si nezpívá. Čímpak bychom ho mohli rozveselit? Co pro něj můžeme udělat, aby nám zahrál veselou písničku? Často jsme si s dětmi říkali a přemýšleli, jak zašlý hudební nástroj přírody rozveselit. Nechali jsme mu vyrobit nápis, aby byl hezčí, ale k rozveselení to nestačilo.
Vydali jsme se tedy do lesa a poprosili několik popadaných stromů o jejich větve. Pan školník větve ořezal, uhladil, ošetřil a opatřil jim očka. Nezapomněl na každou z nich napsat její jméno, aby je všichni poznali. Vytvořili jsme básničku a vydali se rozveselit náš Dendrofon.
Sešli jsme se na zahradě, celá školka přihlížela, jak Dendrofon nový kabát obléká.
Teď nám hraje zvesela deset různých tónů, září štěstím a lesní hudbu pouští do všech koutů.

Markéta Vávrová, Mateřská škola Markušova, Praha

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?