hrajeme si s polytechnickým mobiliářem

Z analýzy vyplynulo, že příliš nevyužíváme venkovní polytechnický mobiliář. Děti začaly stavět polytechnickou stavebnici, malovaly přírodninami a skládaly listy, kamínky, písek a květiny do obrazů.

V měsíci říjnu, dokud bylo venku pěkné počasí, se děti ze třídy Kuřátka s paní učitelkou rozhodly, že si budou hrát na zahradě MŠ a využijí k tomu prvky z přírodního materiálu. Nejprve se rozhlédly a hledaly, co vše je z přírodního materiálu. V rámci analýzy, kterou jsme prováděli v září, děti zjistily, že máme na zahradě již rok dřevěný polytechnický mobiliář a nevyužíváme ho. Děti vymýšlely spolu s paní učitelkou, co by se dalo z dřevěných tvarů postavit.
Prováděly skupinovou práci s polytechnickou stavebnicí:
Děti skládaly díly stavebnice do tvarů, které měly předkreslené – rozvíjely přitom prostorové vnímání, spolupráci na společném úkolu, zrakové rozlišování geometrických tvarů, rozvíjely jemnou motoriku.
V druhé části pobytu na zahradě děti poznávaly přírodu všemi smysly.
1) Lepily listy, písek, kamínky, květiny na obraz – karton vystřižený ve tvaru stromu, podlepený lepenkou. Děti sbíraly po zahradě listy, kamínky…..a lepily na obraz – rozvíjely si fantazii, zjišťovaly, co lze a co nelze nalepit (velké kamínky, mokrá tráva..), sdílely poznatky.
2) Malovaly přírodninami-děti malovaly listy, trávou, květinami (které nasbírají na zahradě) na čtvrtku a poté na ni obkreslily tvary listů-zjišťovaly, které rostliny malují, sdílely zkušenosti, zjišťovaly, které rostliny voní, rozvíjely jemnou motoriku, čich, fantazii.
Dopoledne si děti na zahradě užily a činnosti je moc bavily. Domluvily se, že svoje výrobky i fotografie ukáží i ostatním dětem z mateřské školy na schůzce Malého ekotýmu. Děti z ostatních tříd si zkusí také něco z přírodních materiálů a polytechnického mobiliáře vytvořit.

Eva Mašitová, MŠ Čtyřlístek, Praha Běchovice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?