klimaprůzkum

Pracovní listy, která vám ukáží, jak vaše škola, klubovna nebo domácnost přispívá je změně klimatu nebo pomáhá zmírňovat její důsledky.

Jaký dopad má vaše škola nebo domácnost na změnu klimatu?
Jak zapojit mladé lidi a rozvíjet jejich angažovanost?

Využijte pracovní listy, které vám naplní obě otázky výše.
 

Co získáte: 

  • program pro děti i dospělé rozvíjející práci s daty, průzkum okolí a týmovou spolupráci,
  • konkrétní data o vašem dopadu na klima v různých oblastech každodenního života,
  • cestu, jak svůj dopad zmírnit.

Je to jednoduché: 

Sbírejte (doma či ve škole) a  zapisujte data do tabulek a tabulky za vás spočítají váš dopad na změnu klimat

 

KLIKNĚTE na obrázky a otevřete si konkrétní oblast nebo metodiku

Co je MITIGACE

Předcházení, zmírnění
či zpomalení změny klimatu.

Průzkum našeho
dopadu na klimatické změny.

Co je ADAPTACE

Přizpůsobení se změně klimatu a snížení
naší zranitelnosti vůči jejím dopadům.

 

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!