živá zahrada

Naše škola má poměrně velkou zahradu. Naším cílem je, aby část z ni byla přátelská volně žijícím živočichům. Aby jim nabízela potravu i úkryty.

Nejprve jsme se snažili zmapovat stav naší zahrady ve vztahu k volně žijícím organismům a k možnostem jejího využití v rámci výuky přírodovědných předmětů. Následně jsme zformulovali řadu doporučení, které jsme předali vedení školy. Využili jsme i toho, že je škola zapojena do projektu Učíme v přírodě. Některá opatření se nám podařilo realizovat ihned (budky, krmítka, domečky pro hmyz, …), u jiných jsme museli přesvědčovat a bojovat (divočina, jezírko bez rybiček, …). Zapojili jsme se i do projektu ČSOP – Živá zahrada a v rámci tohoto projektu se snažíme postupnými kroky vytvořit na školní zahradě prostor přátelský pro volně žijící organismy – hmyz, ptáky, savce, ptáky, obojživelníky. Dvakrát ročně provádíme kontrolní pozorování zahrady a své údaje zadáváme na web projektu Živá zahrada. Pokud splníme podmínky projektu, můžeme pro svoji zahradu získat titul ŽIVÁ ZAHRADA.  To je i náš cíl, i když k jeho dosažení je potřeba několik let přemýšlet, přesvědčovat, konat. 

ZŠ Jílové u Prahy

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?