zelenina a ovoce v pyramidě

Otevřené otázky vedou děti k odpovědím, nad kterými přemýšlejí. Pro malé nebo nejisté děti je prožitek, „že ví“, moc dobrá a podnětná zkušenost.

Je žádoucí, aby učivo nejen navazovalo, ale také aby se k tématu učitelky s dětmi vracely a přidávaly v něm nové prvky a souvislosti. Pro malé nebo nejisté děti je prožitek, „že vědí“, moc dobrá a podnětná zkušenost. Úspěch je silnou motivací k dalšímu učení. Proto připravujeme a realizujeme návraty k tématu „ovoce a zelenina“ v různých souvislostech i z různých pohledů. Evokace podtématu na základě otevřených otázek a obrázků: děti si vylosují obrázek ovoce a drží jej v ruce,zatímco hrajeme pohybovou hru „kompot“ – měníme si místa na kruhu podle obrázků ovoce na zadání učitelky.
Po hře proběhlo povídání, „Co jsem to jmenovala při hře?“ (byla to nadřazená kategorie slov), „Jaké ještě jiné ovoce znáte?“, „Které ovoce roste na vaší zahradě doma anebo ve školce?“, „Co na zahradě roste teď v lednu?“, „Proč není okurka ovoce?“, „Vyber si obrázek zeleniny a řekni, co by se z ní dalo vyrobit?“

Mateřská škola Citov

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?