zdroje vody pro ptactvo

Děti přes zimu vyrobily keramická pítka, která na jaře rozvěsily a v létě do nich doplňovaly vodu. Uvědomily si význam vody pro přírodu i změněné podmínky, které vlivem sucha pro ptáčky nastaly.

Součástí koncepce naší školy je ekologická výchova, která prolíná veškerým děním v MŠ. Hlavním námětem pro školní rok 2018/2019 bylo téma „Voda, vodička“ a motto Petera Swanson: “Ne všichni, a ne všude si jí váží, teprve její velký nedostatek nebo přebytek k ní obrací pozornost veřejnosti“. Jeden z cílů, který jsme si vytyčili pro minulý školní rok bylo pochopit význam vody pro přírodu (konkrétně pro hmyz a ptactvo). Kladli jsem si s dětmi otázky, zda se mají kde ptáci a hmyz napít? Jestli je v současnosti dostatek srážek? Co můžeme udělat pro to, abychom pro ptáčky a hmyz zajistili více zdrojů vody? Děti hledaly přírodní zdroje vody v okolí MŠ, sledovaly na meteo stanici množství vody, které naprší. Při procházkách zjistily, že v okolí MŠ nejsou žádné viditelné zdroje vody (otevřené sudy s vodou jsou nahrazovány uzavřenými nádobami – kontejnery). Rovněž zjistili, že velmi málo prší. Dělaly si čárky počtu dnů, kdy napršelo, sledovaly kaluže před MŠ, za jak dlouho se voda vypaří. Jediný přírodní zdroj vody v nejbližším okolí, který nalezly bylo jezírko na zahradě MŠ. To společně na podzim vyčistily. Jelikož přírodních zdrojů vody bylo v okolí MŠ málo, rozhodli jsme se, že pro ptáčky vyrobíme keramická pítka, která rozvěsíme v nejbližším okolí i na zahradě MŠ. Abychom vyrobili pítek co nejvíce, oslovili jsem žáky z ekologického kroužku ze ZŠ Datyňská, aby se na této přípravě rovněž podíleli. Přes zimu děti v keramických a ekologických kroužcích vyráběly pítka. Na jaře je společně s žáky rozvěsily na zahrady škol (MŠ, ZŠ). Největším problémem se nakonec ukázalo najít vhodné stromy k zavěšení nebo místa k položení pítek. Na jaře i přes léto pak děti v rámci pobytu na zahradě konvičkou doplňovaly vodu, sledovaly pohyb ptactva na zahradě i život hmyzu kolem jezírka. Jelikož zahrada při MŠ je koncipována jako přírodní zahrada, množství budek ke hnízdění, množství keřů, bylin a stromů a teď ještě zdrojů vody přispívá ke zlepšení životních podmínek drobných živočichů.

Kroky a témata Ekoškoly:
Mají ptáci v létě dostatek vody?
-vyhledávání zdrojů vody v blízkém okolí
– sledování srážek, množství deště
– vyčištění zahradního jezírka
– výroba keramických pítek pro ptáky ve spolupráci se žáky ZŠ datyňská
– instalace pítek
– doplňování vody
– pozorování ptactva

MŠ Vratimov

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?