zážitky přímo z lesa

Záměrem bylo stmelení ekotýmu, spojené s výletem do rekultivované krajiny v regionu a dalším vzděláváním žáků i pedagogů. Využili jsme Šablon II. Výběr účastníků umožnil předání informací ve škole.

Jako ekoškola se průběžně věnujeme přírodě a udržitelnému rozvoji, proto jsme reagovali na nabídku programu Lesní pedagogika a absolvovali jsme projektový den v lesnickém úseku Ressl na Mostecku. Ani jsme netušili, že les se vychovává! To nám vysvětlil až lesník Vlček, který nám připravil zajímavý program. Měl pro nás připravené pracovní listy, které jsme přímo v lese doplňovali hned po praktických činnostech. A tak jsme se dozvěděli např. jak voní jehličí, proč musí být volná cesta mezi stromy, jak roste les a jak se měří věk stromu přírůstovým nebozezem. Počítali jsme, kolik stromů bylo vyřezáno a dozvěděli se proč, hledali jsme pobytové známky zvěře a kochali se nádhernými výhledy. Naše procházky lesem teď budou odbornější.
Program Lesní pedagogika můžeme všem doporučit, probíhá přímo v přírodě a vede jej zkušený odborník, který dané lesní prostředí velmi dobře zná, protože o les pravidelně pečuje a pohybuje se v něm každý den.

Kristýna Bartošová, ZŠ Jirkov, okres Chomutov

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?