výzkum kvality potoků pomocí bioindikátorů

Zkoumali jsme všechny potoky v našem okolí. Zajímali nás bezobratlí živočichové a jejich larvy, kteří v potoce žijí. Podle toho jaké druhy jsme v potoce našli, jsme určovali kvalitu potoka.

Dva roky jsme zkoumali všechny potoky v našem okolí (bylo jich více než 20). Jednalo se o badatelskou práci s prvky místně ukotveného učení.

Podnikli jsme celkem 13 výprav. U každého potoka jsme uskutečňovali řadu měření – např. teplotu vody, pH, konduktivitu, … Hlavně nás zajímalo, jaké druhy bezobratlých živočichů v nich žijí a podle nich jsme určovali kvalitu daného potoka. Používali jsme k tomu 3 druhy metodik. Některé druhy ukazují na vysokou kvalitu vody, jiné naopak preferují vodu špinavou. Zjistili jsme, že mezi potoky existují velké rozdíly, záleží na tom, kudy protékají a jak vypadá jejich okolí – lépe dopadly potoky, které protékají přírodním prostředím (ve 2 potocích jsme nalezli různá vývojová stádia raka říčního, v některých potocích se vyvíjely larvy pošvatek), hůře ty, které protékají zástavbou.  

Podrobnější informace o badatelském průběhu naší práce, o metodice i výsledcích našich měření najdete na webové stránce: http://potoky.unas.cz, své výsledky jsme zpracovali též do brožury, kterou jsme poskytli našemu městskému úřadu a rádi ji pošleme všem případným zájemcům. Svá zjištění budeme porovnávat s novějšími údaji, které chceme získávat v následujících letech.   

ZŠ Jílové u Prahy

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?