velké ucho

V rámci projektu Velké ucho jsme poznávali zvuky kolem nás, provedli průzkum školy a řešili, zda je naše mateřská škola hlučná nebo tichá.

Našim plánem je změnit třídu tak,aby byla méně hlučná a akusticky vhodnější pro celodenní pobyt dětí ve školce. Děti nejprve nakreslily plánek prostor. Nevěděly, jak přesně budou vypadat skřítci, tak si pro ně vybraly nejprve barvy. Červenou pro Hlučňáčky a modrou pro Ticháčky. Dětem jsme názorně ukazovali jak vzniká zvuk (balonky hozené z výšky,kapka vody…),uvedli jsme mnoho příkladů nejrůznějších zvuků, které jsme si názorně předvedli a rozdělili jsme je i na hluky a tóny.Hlásná trouba zněla ve všech prostorách školky.Hráli jsme na netradiční předměty i na hudební nástroje a to nahlas i potichu.Dupali jsme jako sloni nebo létali lehoučce jako motýlci. Napodobovali jsme vysoké i nízké tóny při hře na casio. Školku také ovládly frkačky, magic bally i brčka a děti hrály různé hry se vzduchem, aby poznaly délku tónu.Na pomalé a rychlé písničky děti reagovaly pohybem a pak zkoušely reagovat jen na gesta „dirigenta“.Venku jsme poslouchali,popisovali a poznávali zvuky.Děti také hledaly kamaráda podle zvuku se zavázanýma očima. Prošli jsme pak celou školku podle plánků a v každé místnosti zkoušeli hlučné a tiché činnosti.Poté děti do plánku místa barevně vyznačily.Nejvíce se však dětem líbilo,když mohly najít místa skřítků,školku rozdělit a polepit vystřiženýma ušima Ticháčků a Hlučňáčků.Rodiče se také zapojili a s dětmi si hráli na skřítky, které jsme společně vyrobili.Aktivně také vyplnili dotazníky.Pro děti,učitelky i rodiče byl tento projekt netradiční,zajímavý a hlavně nás všechny bavil … a to byl hlavní cíl naší práce.  

Autor: Čadilová Jitka, Květáková Alena, MŠ Vlkava, Mladá Boleslav

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?