v Kaplické školní jídelně obědvají bez palmového oleje

Během roku studenti navázali řadu významných spojenectví. Úspěšně začali spolupracovat s Koalicí proti palmovému oleji.

Studenti Gymnázium, SOŠE a SOU v Kaplici se připojili k projektu Menu pro změnu, který se zabývá zodpovědnou spotřebou potravin, a rozhodli zaměřit svou činnost na problematiku palmového oleje. Nejprve se dotazníkovým šetřením snažili zjistit, kolik o problému ví jejich spolužáci a učitelé, později podnikli konkrétní kroky, které vedly ke snížení spotřeby výrobků, které palmový olej obsahují.

Během roku studenti navázali řadu významných spojenectví. Úspěšně začali spolupracovat s Koalicí proti palmovému oleji. Na škole uspořádali informační kampaň pro studenty a učitele, ve které informovali o tom, jaké důsledky má používání a produkce palmového oleje na ekosystémy a životní prostředí a život lidí v jihovýchodní Asii a proč bychom měli spotřebu tohoto oleje snížit. Na školu si také zapůjčili putovní výstavu „Na čem se smaží Indonésie“.

Studenti školy zkusili splnit čtyřtýdenní výzvu, tedy používat po 4 týdny pouze výrobky bez palmového oleje. Zároveň se zaměřili na spotřebu palmového oleje ve školní jídelně. Vedoucí školní jídelny byla tématu zodpovědné spotřeby potravin velmi nakloněna a kaplická školní jídelna tak vaří bez palmového oleje. Zároveň ekotým školy vytvořil ve spolupráci s jídelnou na školní zahradě bylinkovou zahrádku, která slouží pro potřeby jídelny a k ochucení jídel. Protože studenti zjistili, že palmový olej je obsažen v müsli tyčinkách a mnoha dalších sušenkách, pěstují na zahradě např. rebarboru, z níž ve školní jídelně pečou moučníky, aby se vyhnuli výrobkům s palmovým olejem.

Vyvrcholením aktivit kaplického ekotýmu byl Akční den, který proběhl 6. června v letní učebně školy. Studenti připravili pro návštěvníky z řad rodičů, studentů, učitelů i kolemjdoucích občerstvení, které neobsahovalo palmový olej. Návštěvníci měli možnost srovnat tyto potraviny s koupenou variantu s palmovým olejem a ve většině případů – ať to byly domácí mléčné řezy, nutella, muffiny, pomazánky nebo müsli – se návštěvníci rozhodli pro variantu bez palmového oleje. Kromě toho studenti informovali o problematice palmového oleje, ale také o své činnosti během roku a návštěvníkům rozdávali vlastnoručně vyrobenou kuchařku s recepty bez palmového oleje. (Kuchařka je k dispozici zde http://www.geukaplice.cz/userfiles/ak-n-den-recept-.pdf). Akce se zúčastnila také redaktorka Českokrumlovského deníku.

Studentům školy se v průběhu školního roku povedlo nejen informovat školu a okolí o problematice produkce palmového oleje, ale zároveň byli úspěšní i v konkrétních krocích, kterými využití těchto výrobků snížili.

Gymnázium Kaplice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?