učíme se pečovat o rostliny

V MŠ Kytička má každé dítě svoji pokojovou i venkovní květinu. Pečuje o ni a přebírá za ni odpovědnost.

V rámci tématu Prostředí školy se učíme pečovat o rostliny. Děti vědí, že rostliny pohlcují prach, zvlhčují vzduch, zkrášlují prostředí. Staráme se o společné květiny ve třídě a každá třída má svůj záhonek. Ale aby každé dítě přebralo zodpovědnost za péči, přinese si z domu pokojovou květinu, o kterou se celý rok stará a na prázdniny si ji vždy odnese domů. Pokud někdo nepřinese, společnými silami některé květiny namnožíme. Tentokrát jsme si dali do Plánu činností úkol, že každé dítě bude mít i svoji venkovní květinu. Zrecyklovali jsme staré hrnce, jako obaly na květiny. Do nich si děti zasadily svoji květinu, zjistily, jakou potřebuje péči. Do této činnosti se aktivně zapojili i rodiče. Pomáhali dětem zdobit hrnce, sázet, zjišťovat název a potřebnou péči. Při odpoledním odchodu z MŠ si společně s dětmi kontrolují stav a krásu rostlinek. Prostředí naší MŠ, která nese název Kytička, zdobí tak květiny ve třídě i venku.

Ilona Rozlivkoká, MŠ Kytička, Pardubice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?