učíme se být zahradníky

Tento článek zahrnuje postup při zakládání školní zahrady. Zahrada nám ve škole chyběla, proto jsme využily atrium školy. Ve spolupráci s paní architektkou Kotoučkovou jsme začali budovat.

Pokud někdo z vás v nedávné době procházel okolo černovické základní školy, mohl si všimnout ježka v oválném rámečku, který visí na plotě naší nové školní zahrady. Na cedulce je napsáno, že zahrada je přírodní. To znamená, že hospodaření probíhá bez chemických hnojiv a jiných postřiků. Je zde vytvořen prostor pro soužití člověka s ostatními živočichy.
Školní zahrada začala vznikat již v minulém školním roce, v době, kdy většina dětí byla doma na distanční výuce. Na zahradě je vybudované jezírko s kořenovou čističkou. Cirkulace vody je zajištěna pomocí solárních panelů. Ani na zásoby vody jsme nezapomněli, zahrada je zavlažována z dešťové vody
(podzemní nádrž).
Pořídili jsme dřevěné záhony pro každou třídu i děti z mateřské školky. Díky pilné práci žáků II. stupně jsme záhony naplnili hlínou, a potom malí zahradníci začali obdělávat své pozemky. Již nyní je vidět jejich úsilí. Na záhonech vyrůstá první zelenina – hrášek, mrkev, ředkvičky a fazolky. Začínají kvést první jahody. Zasázeli jsme i různé bylinky a koření pro školní jídelnu.
Na zahrádku chodíme pravidelně a těšíme se, až vyrostou zasázené keře, bylinky a další okrasné rostliny. Pak bude vše jistě ještě hezčí a všem se nám na ní bude líbit.
Eva Pechková, Základní a Mateřská škola Černovice, okres Pelhřimov

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?