učíme mladší spolužáky

V naší třídě jsme se rozdělili do pěti skupin a připravili si program na téma odpad. Ve třídách na prvním stupni naší školy jsme program předvedli.

Protože v naší škole poctivě třídíme odpad, chtěli jsme prověřit znalosti našich mladších spolužáků na prvním stupni na toto téma. V předmětu Přírodovědný seminář jsme se v naší šesté třídě rozdělili na pět skupin. Každá skupina si připravila prezentaci o třídění odpadů, znovuvyužití odpadů a i o snižování množství odpadů. V druhé části pak žáci odpovídali na zadané otázky formou soutěže dvou skupin. Poslední částí bylo praktické třídění odpadů. S výsledkem jsme byli spokojeni. Naši mladší spolužáci měli velmi dobré znalosti. Na závěr byli všichni odměněni malou sladkostí. Do akce se zapojila celá naše šestá třída.Vystoupení každé skupiny sledovaly i ostatní skupiny s paní učitelkou. Ve třídě jsme pak všichni dané vystoupení zhodnotili. Každý řekl, co se jim povedlo a v čem to mohlo být lepší. Naše akce měla dobrý ohlas i u našich mladších spolužáků. Dověděli se některé záludnosti v třídění odpadů a zamysleli se nad množstvím odpadu, nad důsledky znečištění a nad možností snížení množství odpadů. My jsme si zkusili pozici vyučujícího a zjistili, že to vůbec není jednoduché. Práce na přípravě nás bavila. Připravovali jsme se velmi zodpovědně. Pochvalu jsme dostali i od paní učitelek na prvním stupni. Tuto akci organizují každý rok vždy žáci šesté třídy.

Karolína Pšovská, ZŠ a MŠ Prušánky

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?