ubytování pro ježky

Článek pojednává o zkrášlení prostředí a vybudování bydlení pro zvířecí kamarády. Ekotým uklidil okolí a nasbírané listí využil k výstavbě domu pro ježka, čímž navázal na svá předchozí jednání.

V rámci našeho ekotýmu a jeho věrných přátel jsme se rozhodli podpořit biodiverzitu našeho nejbližšího prostředí a vybudovat bydlo pro ježky. Jedná se o pokračování budování „domečků“ pro naše malé kolegy, jako jsme již dříve vybudovalo přístřešek pro ptáky a hmyz.
Kromě nabídnuté pomoci a utužení přátelských vztahů jsme uklidili a vhodně využili napadaného listí v okolí naší školy. Během tohoto krásného a produktivního odpoledne se potkali stálí členové Ekotýmů Wichterlova gymnázia a jeho přátelé, kteří trochou práce přispěli k alespoň minimálnímu rozvoji a zkrášlení okolí budovy školy. 
S radostí píši, že se v krátké době do nového „domečku“ nastěhoval první domácí.
Po jednoznačném hlasování na naši pravidelné schůzi jsme jej pojmenovali Pendrek. 
Poněvadž se jednalo o příjemně strávený čas, který pomohl k rozvoji našeho okolí a nás samotných, budeme jednoznačně pokračovat v dalším budováním. Pokud by další členové Ekoškoly chtěly dostat jakékoliv tipy a tricky na budování domečků a rozvoj svého okolí tohoto typu, jsme otevřeni všemožným spoluprácím a těším se na brzké setkání 🙂

Aktivita se týkala „rozvoje okolí školy“ a „spolupráce.“

Šimon Černý, Wichterlovo gymnázium

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?