třídění má smysl

Děti třídily odpad formou hry nejen v MŠ, ale společně s žáky ZŠ se postaraly, aby i okolí naší MŠ i ZŠ v Havířově-Životicích bylo čistější. „Ekotýmáčci“ natáčeli s Hitradiem Orion pořad Rada starších. Otázky se dotýkaly 4 témat programu Ekoškolky.

6. listopadu jsme se rádi připojili k oslavám Světového dne Ekoškol. Děti za pomoci dospělých z Ekotýmu (p. učitelky a p. školnice) nejprve třídily odpad – vyrobily si „své“ kontejnery z plastových víček a spousta obrázkového odpadu měla hned kam putovat.  
Děti si poradily i s otázkou „Co do lesa nepatří?“ Náš les byl „jen“ dřevený, zato odpad v podobě papírů, sklenic, plastových láhví, kelímků, igelitových sáčků byl skutečný. Vše nechtěné z „lesa“ nakonec skončilo díky dětem v těch správných barevných taškách na odpady. 
Počasí nám  přálo a tak nebránilo nic v tom, abychom se vypravili společně s žáky 1. a 5. třídy ZŠ Zelená čistit životický potok a jeho okolí.  Potok byl po horkém létu značně vyschlý, okolí již krásně zasypané spadaným listím.  Zdálo se, že nebude co čistit, přesto se odpadu našlo dost a dost. 
Oslavy světového dne Ekoškol zakončil dětský Ekotým natáčením pořadu Rada Starších Hitrádia Orion.


V MŠ máme nově barevné třídící tašky, děti to motivuje, ekotýmáčci jsou zapojeni do vynášení naplněných tašek dále do třídících pytlů,  hlídají, aby děti papírem více šetřily. Vzhledem k tomu, že jsme nově zapojenou MŠ v programu Ekoškolky, budeme s chutí  postupovat 7 kroky.

MŠ a ZŠ Zelená, Havířov – Životice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?