světový den Ekoškol

Světový den Ekoškol je akce Ekotýmu pro ostatní žáky školy, při které je informují o fungování programu Ekoškola a snaží se u nich podpořit zájem o ekologii.

Světový den Ekoškol je akce, kterou každoročně pořádá Ekotým pro ostatní žáky školy od 4. do 9. tříd.
Cílem je seznámit žáky s fungování programu Ekoškola na naší škole a zároveň zábavnou formou poučit žáky o nutnosti případné změny svého chování tak, aby bylo v souladu s udržitelným rozvojem.
Ekotým akci pořádá tradičně v prosinci před vánočními prázdninami. Jednotlivé skupinky z Ekotýmu – Prostředí, Energie, Odpady, Voda, Doprava, Jídlo a svět – si připraví pro ostatní žáky program, ve kterém se věnují své problematice. Většinou se s nimi podělí o nějaké zajímavé informace a také si pro ně připraví aktivity – např. luštění křížovek, ochutnávku ovoce, rozsvěcování ledky pomocí citrónu, správné sestavení procesu recyklace materiálů,… Navíc je pro žáky připraveno jedno stanoviště, kde předseda Ekotýmu všem vysvětluje fungování Ekoškoly v 7 krocích a seznamuje je s fungováním Ekotýmu na naší škole. Celá akce probíhá jako soutěž, žáci musejí spolu na jednotlivých stanovištích spolupracovat, aby aktivity co nejlépe zvládli.
Akce je vždy hezky připravená, veškerý program připravují členové Ekotýmu zcela samostatně a přistupují k tomu velmi zodpovědně. Žákům školy se program líbí, dozvědí se nějaké zajímavé informace, ale někteří jsou překvapeni tím, co si pro ně spolužáci dokáží připravit.

Eliška Novotná, Základní škola, Nad Vodovodem 460/81, Praha 10

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?