super hotel pro hmyz

Během schůzek od dětí několikrát jasně zaznělo, že je nutné přijít s aktivitou, která na existenci Ekotýmu naší školy upozorní širokou veřejnost. Touto aktivitou se jeví být práce nad stavbou vzdělávací pomůcky „Hmyzího hotelu“.

Nad návrhem hmyzího obydlí: Ekotým rozpracoval nejlepší námět, který vzešel z prací žáků 9. ročníku naší školy. Výsledná podoba hotelu bude připomínat včelí plástev. Výroba hmyzího hotelu: žáci 9. ročníku vyrobili v hodinách pracovních činností základní konstrukci hmyzího hotelu. Společně s Ekotýmem jsme se pak pustili do vybavení jednotlivých buněk našeho hmyzího hotelu. Členové Ekotýmu společně natírali konstrukci obydlí impregnací proti nepřízni počasí. V učebně pracovních činností pak pracovali  s dřevěným materiálem. Ručně krátili kulatinu a vrtali do hran otvory pro hmyzí návštěvníky. Příprava vzdělávacího bloku: v rámci projektu „Hmyzí hotel“ připravují členové Ekotýmu vzdělávací blok věnovaný problematice dokonalé proměny hmyzu. Tento vzdělávací blok bude nabídnut žákům 6. ročníku pro zpestření výuky Přírodopisu. Realizaci vzdělávacího bloku si žáci Ekotýmu pilotně vyzkoušeli během schůzky konané počátkem března. Průběh projektové hodiny: projektová hodina věnovaná problematice dokonalé proměny hmyzu. Proběhla poprvé ve třídě 6.C. Zástupci Ekotýmu si rozdělili šesťáky do skupin po třech členech a každému týmu se během vyučovací hodiny věnovali individuálně. Výstupem projektové hodiny pak byl prezentační panel obsahující cyklický diagram s popisem jednotlivých fází proměny hmyzu.

ZŠ Šenov

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?