stop palmovému oleji

Ekotýmáci se společně se svými spolužáky zabývali problematikou palmového oleje. Rozhodli se s tímto problémem bojovat. Nachstali výstavu s přednáškou.

Dne 8. března 2019 v odpoledních hodinách proběhla na naší škole osvětová akce pro veřejnost. Školní Ekotým si připravil přednášku na téma palmový olej. Hlavním záměrem akce bylo vzbudit zájem veřejnosti o toto dnes často diskutované téma a přimět tak další lidi k bojkotu palmového oleje.
Ekotýmáci podrobně mluvili o všech negativech pěstování palmy olejné. Součástí přednášky byl také krátký film Zelená poušť. V závěru proběhla diskuze.
Doplněním přednášky byla výstava prací ekotýmáků a žáků školy, které zaznamenávaly informace o palmovém oleji – hlavní problémy, plakáty s obaly výrobku s palmovým olejem i bez palmového oleje, tipy, jak se palmovému oleji vyhnout. Velmi zajímavý byl dopis, který nám napsal přítel jedné naší paní učitelky, který navštívil Borneo a popsal v něm svou osobní zkušenost s pěstováním palmy olejné. Vše doplnil osobními fotografiemi. Příprava celé akce nám trvala pár měsíců, než děti nachystaly vše potřebné v rámci chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, pracovních činností a informatiky. Tvrdá práce se určitě vyplatila a jsme rádi, že se informace o tomto problému předaly dál. Celou akci jsme popsali v obecním zpravodaji a vyzvali tak i ostatní lidi, aby nás podpořili v boji proti palmovému oleji.
Proti palmovému oleji zbrojíme i nadále. Snažíme se být dobrým příkladem všem spolužákům a neustále s nimi o tématu diskutujeme a motivujeme k uvědomělému nakupování. A první úspěchy jsou znát.

Kroky a témata Ekoškoly:

Popsaná akce zapadá do tématu Jídlo a svět a je propojena jednotlivými kroky Ekoškoly. Na problém s palmovým olejem jsme narazil Ekotým při analýze, jednak při analýze školní jídelny a během diskuze mezi žáky. Přemýšleli jsme, jak celé téma pojmout a napadla nás výstava spojená s přednáškou, které jsme si dali do Plánu činností. Následovalo vyhodnocení celé akce a na závěr jsme o všem informovali prostřednictvím obecního zpravodaje a webových stránek školy. Samozřejmě, že téma je zakomponováno také do školního Ekokodexu.

Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?