stolní hra o Krupce: Víš, kde žiješ?

Žáci a učitelé Ekotýmu naší školy vymysleli pro své spolužáky aktivitu, která by jim připomněla krásy a zajímavosti města ve kterém žijí – stolní hru o Krupce.

Žáci a učitelé Ekotýmu naší školy vymysleli pro své spolužáky aktivitu, která by jim připomněla krásy a zajímavosti města, ve kterém žijí. Základem byla tvorba stolní hry o Krupce „Víš, kde žiješ?“. Pro tuto hru jsme vytvořili hrací pole, sadu kartiček s otázkami na téma dějiny, přírodní a kulturní bohatství Krupky a sadu kartiček s aktivitami vztahujícími se k pověstem o Krupce, zakoupili hrací figurky a kostky.

Základem hry je hrací pole znázorňující mapu Krupky, hází se kostkou a postupuje figurkou po poli. Pokud se figurka dostane na červené pole, musí hráč odpovědět na zajímavou otázku z kartičky. Pokud uhodne, může postoupit o 3 políčka dopředu, v případě nezdaru se o 2 vrátí zpět. Poličko modře označené je aktivita – hráč musí předvést aktivitu týkající se jedné z mnoha pověstí o Krupce dle příslušné kartičky.

Žáci vytvořili hrací pole, pravidla i obsah kartiček – a díky tomu se dozvěděli o svém městě spoustu zajímavých poznatků. Zabrat dalo žákům i laminování a kompletování her, vytvořili jsme 30 sad po 32 herních kartičkách. O hru projevily zájem i jiné školy, klienti Domu s Pečovatelskou službou v Krupce (žáci si s nimi hru zahráli a věnovali jim ji). Se stolní hrou Ekotým seznámil i starostu města, který si ji s žáky také nadšeně zahrál a navíc seznámil žáky s dalšími zajímavostmi ohledně historie a současnosti Krupky.

Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?