společně

Společná výprava všech ekotýmů školy vedla k rozšíření spolupráce různých věkových skupin , vzájemné pomoci při řešení úkolů v terénu.

Společné putování všech ekotýmů naší školy přineslo spoustu zážitků. Cestou na Březinku plnily úkoly, které si navzájem připravily celé třídy. Na náměstí oslovovaly kolemjdoucí s otázkou – Co je to ekologie?
Zapisovaly rostliny, zvířata a zajímavosti, které je cestou potkaly. Co by to bylo za ekoputování, kdyby cestou nesbíraly odpadky.
Na závěr je čekal cryptex, šifra, která je dovedla k pokladu.
Celoroční spolupráce ekotýmů se tak prohloubila a obohatila o společné zážitky z terénu.
Na podzim nás čeká další společná výprava.


Mgr. Jana Mašková, ZŠ Dubá

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?