simulace soudního sporu + klima + právo = workshop pro SŠ zdarma

SEMINÁŘE O OCHRANĚ KLIMATU A PRÁVU PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Klimarádi pro střední školy je interaktivní seminář pro středoškoláky zaměřený na téma ochrany klimatu a práva. Tímto propojením a podáním je v Česku jedinečný. Je veden zkušenou lektorskou dvojicí (jeden člověk z oboru vzdělávání mladých lidí, jeden z oboru práva). Do 30. června jsou semináře ZDARMA.

Cílová skupina: studenti a studentky středních škol, skupiny o velikosti 20 – 30 osob, po dohodě i větší či menší skupiny.

Doporučená délka: 3 vyučovací hodiny, lze upravit dle domluvy.

Obsah: nabízíme tři varianty, vybrat si můžete jednu, případně dvě:

 • Klima v souvislostech: poskytneme obecný úvod do změny a ochrany klimatu, občanských práv a do klimatického práva (mezinárodní dohody, situace v ČR a v EU). Studující se zamyslí nad svým vztahem k ochraně klimatu a nad tím, s jakými postoji se setkávají ve společenské diskuzi.
 • Právní nástroje: poznáváme konkrétní občanské právní nástroje a ukazujeme si jejich praktické použití v kontextu ochrany životního prostředí a klimatu (jak žádat o informace, jak sepsat petici, jak svolat shromáždění);
 • Simulace soudního sporu o ochranu zdraví a životního prostředí: rozdělíme si role a na příkladu fiktivního sporu o dopady uhelné elektrárny si názorně vyzkoušíme, jak probíhá soudní proces a na základě čeho soudy nalézají spravedlnost.

Principy, na kterých naše semináře stojí:

 • ctíme dobrovolnost (studující si mohou sami určit, jak moc se do které aktivity zapojí)
 • rozvíjíme znalosti, dovednosti i postoje, dáváme prostor pro uvědomění si a sdílení pocitů
 • dbáme na rovnocenný vztah mezi lektorujícími a studujícími (lektorující berou ohled na potřeby
  studujících, přizpůsobují jim obsah i metody, obousměrná komunikace, sdílená odpovědnost za učení)
 • dáváme prostor pro aktivní zapojení studujících učíme se spolupracovat ve skupině
 • střídáme rozmanité metody (s ohledem na různé potřeby a styly učení)
 • vytváříme podporující prostředí, které umožňuje zkoušet nové věci i dělat chyby (nehodnotíme, nevytváříme tlak na konkrétní výsledky)

V případě zájmu o seminář Klimarádi pro střední školy nám napište na email:
edu@klimazaloba.cz nebo volejte na číslo +420 776 876 213.

klimaradi.klimazaloba.cz

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?