Sherlock Palms ve Zbirohu

Na základní škole J. V. Sládka ve Zbirohu probíhala celý únor pátrací akce. Vše se točilo kolem palmového oleje.Žáci 1. – 6. ročníků se stali detektivy a pátrali po potravinách, které neobsahují palmový olej. Když na takovou potravinu narazili, přinesli její obal do školy. Za celý měsíc se tak do školy dostalo plno obalů, které takřka zaplavily kabinet paní učitelky Andrey Tláskalové, která stála u zrodu celé akce.

Nejen žáci, ale i rodiče a učitelé byli velmi překvapeni, v kolika běžných výrobcích je palmový tuk obsažen, na druhou stranu díky akci také objevili, že je na našem trhu ale i spousta výrobků, kde palmový tuk naopak není. Zjistili tak, že mají možnost výběru.

Z donesených obalů vytvořil Ekotým nástěnky, které umístil na chodbách školy i s informacemi o produkci palmového oleje a jejím dopadu na životní prostředí i kvalitu života lidí v oblastech pěstování palmy olejné. Výstavu chtějí žáci využít také na Dni Země a při Férové snídani, kterou budou v květnu pořádat pro občany na náměstí ve Zbirohu.

Nejlepší Šerlokové Palmesové byli odměněni diplomem a dortem bez „palmáče“. Všichni zúčastnění dostali bio mrkve z farmy Deblín.

Kdo na základní škole ve Zbirohu do této chvíle neměl o palmovém oleji a problémech s ním spojených ani ponětí, ten po únorové detektivní akci již ví vše potřebné, aby se mohl sám rozhodnout, jaké potravině dá přednost. A zdá se, že palmový olej byl místními žáky i učiteli odsouzen k životu v ústraní a bude i na dále pod pečlivým a přísným dohledem místních detektivů.

J.V. Sládka, Zbiroh

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?