rozvoj biodiverzity na školní zahradě

Aktivity dětského ekotýmu v rámci tématu PROSTŘEDÍ. Jak nadšení dětí a spolupráce mění svět. Rozvoj biodiverzity na školní zahradě a pravidelný sběr odpadků v okolí naší mateřské školy.

V rámci tématu PROSTŘEDÍ děti hledaly způsoby, jak zdravé prostředí udržovat a rozvíjet ho. Naším prvním a největším cílem bylo vysázet stromy na naší školní zahradě a na veřejném prostranství, tím však naše aktivity na podporu prostředí neskončily.
Díky větší vnímavosti k přírodě si děti povšimly, že ve volně rostoucí přírodě je více života a tak hledaly způsoby, jak rozmanitost druhů zvýšit i u nás na školní zahradě, ve spolupráci s rodiči vymysleli a vytvořili krmítka pro ptáky a hmyzí hotely, které teď zdobí naší zahradu. 
Dále jsme si vytvořili i kus DIVOKÉ ZAHRÁDKY. S dětmi a paní ředitelkou jsme našli ideální místo a pan školník nám zahrádku ohraničil. Zde jsme mohli zanedlouho sledovat mnoho druhů hmyzu a rostlin a také jsme si mohli všimnout, že v horkých dnech zůstává delší tráva stále zelená oproti té krátké – zadržování vody. 
K divoké zahradě využíváme výukové pomůcky, jako jsou obrázky bylin a jejich hledání 
(rozvoj pozornosti, zrakové rozlišování, vnímání rozmanitosti druhů). 
Dále chceme pořídit lupy k pozorování světa hmyzu a rozmístění obrázků brouků do různých zákoutí naší zahrady.
Během procházek po okolí naší mateřské školy jsme si více a více všímali poházených odpadků a lhostejného jednání k přírodě – našemu domovu.
Uvědomili jsme si, že pokud se nám něco nelíbí, nestačí nad tím lamentovat, ale je třeba hledat možné způsoby řešení. Děti z ekotýmu vymyslely, že bychom odpadky mohli sbírat.
Naší paní ředitelce se tento nápad velice zalíbil a pro bezpečnost dětí objednala sběrače odpadků pro děti, kterými čistíme prostředí a zároveň trénujeme koordinaci pohybu rukou. 
Děti z ekotýmu svůj záměr představily učitelkám a dětem ze všech tříd a ty se zapojili také, na čištění našeho prostředí se tedy pravidelně podílí celá školka.

Téma PROSTŘEDÍ jsme si opravdu užili, děti velice rychle začaly chápat, co prostředí je a že vše souvisí se vším a každý malý krok má smysl. S nadšením vnímaly své okolí a hledaly, co bychom pro své prostředí mohli dělat. Nejvíce si ceníme zapojení rodičů a celé naší školky, protože jak jsme pochopili, prostředí zahrnuje i lidské vztahy a tam, kde vládne spolupráce a přátelské prostředí, tam to kvete.

Na základě analýzy našeho prostředí děti hledaly způsoby, jak bychom mohli obohatit naší školní zahradu.
Některé děti si vzaly za své, že s rodiči vyrobí ptačí krmítka či hmyzí hotely, které následně darovali na naší zahrádku.
Dále jsme si dali za cíl vytvořit na zahradě divokou zahrádku, abychom v ní pak mohli pozorovat rozmanitost přírody. Tento cíl se realizoval s lehkostí a radostí.
Dále jsme hledali způsoby, jak můžeme pečovat o naše prostředí i mimo školní zahradu a v rámci toho vznikl rozvrh na sběr odpadků po okolí MŠ, kterého se účastní všechny třídy.

Monika Mikulenčáková, MŠ Jahodnice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?