řemesla ve školce aneb recyklujeme netradičně

Ukázka tradičních valašských řemesel. Děti si mohly samy proces práce vyzkoušet. Poznávají jak se dříve pracovalo,a jak jsou ještě dodnes lidé zruční a stále ovládají staré originální techniky na výrobu nejrůznějších produktů.

V naší Mateřské škole Vidče už je tradicí, že jezdíme na školy v přírodě.
Tentokrát jsme si zvolili téma Indiáni. Celý týden malí indiáni plní úkoly, musí pracovat, sami si postavit stan a krásně namalovat indiánskými znaky. K tomu jsme také přidali výrobu indiánského totemu z keramiky. Pozvali jsme si paní keramičku K. Cábovou a společně jsme vytvořili každý kus totemu dle své libosti. Nakonec se kousky nasadily na sebe a seděly k sobě jako puzzle. Krásný a rozmanitý totem byl na světě. Vůbec jsme celý týden pojali tak, že se budeme věnovat rukodělných pracím. Uprostřed týdne jsme pozvali dětem řemeslníky, aby jim naživo ukázali svá řemesla, nástroje a jak se s nimi pracuje. Společně s rodiči jsme prožili pěkné odpoledne plné zajímavých ukázek. Do činností byli zapojeni rodiče i děti, a celá třída na letní škole. Všichni měli možnost si činnost vyzkoušet. Nejlepší nápad byl recyklovat naše staré povlečení z MŠ, a toho se ujala tkadlena paní P. Pilná. Na tkalcovském stavu nám předvedla jak se staré nepotřebné látky mohou opět změnit na atraktivní doplňky domácnosti. Také přadlena p. Juříčková předvedla své umění na kolovrátku a děti s radostí vyráběly tkané produkty vpichovací technikou. Řezbář p. Klimeš potěšil děti drobnými výrobky, vyrobil na přání např. píšťalky, ovečky či koníky.
Rady ostatním koordinátorům
Pro řemeslníky je potřeba obstarat velký prostor. Děti je potřeba dopředu připravit na to oč půjde, naučit je poznávat řemeslo nejprve aspoň z obrázků. Uvědomují si pak lépe, jak a z čeho jsou produkty vyrobeny.

Autor: Hana Crhová, ředitelka, MŠ Vidče

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?