ptáčci nejen na krmítku

Jeden z cílů, který jsme si společně ekotýmem při MŠ Vratimov vytýčili, byla péče o ptactvo na školní zahradě a ve městě Vratimov.

Děti v zimním období přikrmovaly ptáčky, sypaly ptačí zob a semínka slunečnic do krmítek. Pro ptáčky vytvořily hostinu v podobě řetízků z jablíček a semínkových šišek. Na jaře vyčistily jezírko na zahradě MŠ, které slouží jako přirozený zdroj pitné vody pro volně žijící zvířata. A společně s rodiči sestavily ptačí budky, které jsme pořídili v rámci projektu jako stavebnice – www.budkajakodarek.cz. Budky byly následně s pomocí dobrovolných hasičů a pana ornitologa Pavla Gajdy instalovány na zahradě MŠ Vratimov a zahradě MŠ Horní Datyně (odloučeného pracoviště). Celkem bylo nainstalováno 6 budek na zahradě MŠ Vratimov a 3 budky na zahradě MŠ HD. Snažili jsme se tak vytvořit pro zpěvné ptactvo vhodné podmínky;
Děti pomohly s instalací keramických pítek na zahradě MŠ, do keramických pítek děti budou v letních měsících doplňovat vodu. (Potrava je pro ptáky zajištěna v rámci přírodní zahrady MŠ, kde je vysazeno mnoho keřů a rostlin…. jejichž semena ptáci jedí).
Z projektu jsme získali i dotaci na budku s videokamerou. Ve spolupráci s českou zemědělskou univerzitou v Praze,  jejichž zaměstnanci nám pomohli s instalací a zapojením, se nám v měsíci březnu zahnízdila i do této budky sýkora koňadra. Děti tak mohou pozorovat život sýkory na interaktivní tabuli nebo prostřednictvím internetu na www.ptacionline.czTuto stránku (pozorování sýkory) navíc využívají i žáci ZŠ Vratimov v rámci své výuky.

Doprovodné akce projektu: 

  • Tématu „Ptáci“ jsme se ve zvýšené míře věnovali v rámci didakticky zacílených činností v průběhu celého školního roku; 
  • V zimních měsících byla i součástí projektu návštěva výstavy v Kulturním středisku ve Vratimově s názvem „Ptáci na krmítku“;
  • Děti se zúčastnily soutěže Českého svazu ochránců přírody tzv. zimní mapování ptactva, které proběhlo v měsíci prosinci a doprovodné výtvarné soutěže;
  • V rámci jarního tvoření s rodiči si děti vyrobily ptáčky z recyklovaného papíru;
  • Předškolní děti navštívily ZOO Ostrava, kde jim pan ornitolog Gajda, zaměstnanec ZOO Ostrava, povyprávěl o dravých ptácích s ukázkou krmení a děti tak měly možnost porovnávat rozdíly mezi dravci a zpěvným ptactvem;
  • Pomocí vábniček, zakoupených z projektu si děti vyzkoušely přilákat sýkory;
  • Rodiče některých mladších děti ve třídách předčítali dětem pohádky o ptáčcích;

autor: Monika Chylinská, MŠ Vratimov, okres Ostrava

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?