Prostějov šíří poselství na prvním stupni

Připravili jsme ekoprogram pro žáky 1.-3. tříd. Součástí programu byl i workshop a osvěta o třídění jedlých olejů z domácností.

Ve dnech 13.-15.2.2023 ekotým ze ZŠ Valenty Prostějov připravil pro žáky 1.-3. tříd naší školy ekologicky zaměřený workshop. Vytvořili jsme tři pracovní skupiny, tak abychom v jeden den mohli ve stejný čas pracovat ve třech třídách.
Program sestával z úvodní části, kdy dvojice ekotýmáků dětem představila program Ekoškola na naší škole, seznámili je s jeho hlavní náplní a poté zopakovali, jak správně třídit odpad. V našem městě lze třídit i olej. Město Prostějov naší škole poskytlo nálevky pro stáčení jedlého oleje z domácností, které byly dětem rozdány.
V druhé části programu si ekotým připravil aktivitu na správné třídění odpadu, kdy děti třídily kartičky různých odpadků ke správným kontejnerům.
V poslední části programu byl zařezen workshop s výrobou závěsné ozdoby z pet lahví.
Celý program trval dvě vyučovací hodiny, byl velice vydařený a všichni si jej velice pochvalovali.

Klára Smejkalová, Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?