projekt Zeleninový jarmark

Členové Ekotýmu v naší škole se rozhodli vydělat si uspořádáním akce na zakoupení vermikompostéru, aby bylo možné využívat zbytky ovoce a zeleniny.

Ekotým Základní školy ve Svitávce uspořádal díky podpoře výzvy Ikea projekt, nazvaný Zeleninový jarmark, aby případný výtěžek mohl využít na zakoupení vermikompostéru. Chtěli jsme využít množství bioodpadu, který zbývá po ovocných a zeleninových svačinkách z projektu Ovoce do škol. Přestože to byla dobrovolná akce, zapojily se nakonec všechny třídy.

Celý projekt probíhal v několika částech.

Nejprve se třídy dohodly, na jaký druh zeleniny se zaměří. Kromě sbírání informací o pěstování a zajímavostech o vybrané zelenině, si žáci sami vyseli semínka zeleniny i bylinek. Ve třídě pak pozorovali postupný růst přísady, starali se o zálivku, někteří přesazovali a všichni se připravovali na hlavní den – Zeleninový jarmark.

Ten se po dohodě s vedením školy se uskutečnil 28. 3. 2018 jako oslava příchodu jara. Pozváni byli rodiče a veřejnost. Žáci na stáncích prodávali svoje výpěstky, informovali zákazníky o pěstování. Ve výtvarných dílnách si děti i dospělí mohli vytvořit jarní dekorace. V naší ,,zeleninové kavárně“ žáků 9. třídy pak mohli ochutnávat pokrmy ze zeleniny, vytvořené maminkami. K dispozici byly i recepty, takže si teď všichni mohou pochutnávat na zeleninových dobrotách. A z té vlastnoručně vypěstované budou jistě chutnat ještě víc. Účast návštěvníků byla hojná a tak se pokladničky plnily. Díky tomu jsme potom mohli vermikompostér zakoupit. Ten nám  došel i s násadou kalifornských žížal v květnu. Umístili jsme ho v prostorách přízemí. Opatřili ho vlastnoručně vyrobeným  plakátem s informacemi, aby se mohli blíže seznámit žáci i rodiče. Tento způsob kompostování totiž znalo jen 10% dotázaných dospělých, což vyplynulo z naší ankety.

Zatím se se žížalkami vzájemně seznamujeme, ale vypadá to, že se jim daří dobře. Na školní zahradě již dorůstá zbylá přísada zeleniny, kterou žáci vysadili v pracovních činnostech. A těšíme se, že pro příští sezonu budeme mít vlastní kvalitní kompost.

Náš hlavní cíl, vydělat si na vermikompostér a pořídit si ho, se vydařil. Akce byla kladně hodnocena i rodiči. Celkem se zúčastnilo asi 80 – 100 návštěvníků. Protože jsme ale akci uskutečnili již na vítání jara, byly přece jen některé sazeničky drobné. I když to nakonec ničemu nevadilo, příště by bylo lepší nechat prodej na pozdější období, aby je bylo možno vysadit přímo na zahrádky. Přestože jsme vesnická škola, mnoho žáků si do této doby nikdy nic samo nevyselo či nevysázelo. A dnes mnoho z nich hlásí, že ta ,,jejich zelenina na zahrádce pěkně roste a určitě bude lepší než z obchodu.“

A úsměvná tečka na konec: ,,Víte co je vermikompostér?“

                                                   ,, No, to přece slovensky znamená: Věřím v kompostování!“

Děkujeme sdružení Tereza a společnosti IKEA za možnost tuto akci zorganizovat.

Daniela Mašková, ZŠ Svitávka

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?