projekt na proměnu autobusové zastávky

Ekotým školy vytvořil vlastní projekt na proměnu nevzhledné autobusové zastávky pod školou a to po předchozím zmapování nevzhledných míst po celé obci.

Už od podzimu loňského roku plánovali žáci naší školy v rámci projektu Mládež pro udržitelný život podpořeného z programu Erasmus+  proměnu vytipované autobusové zastávky pod svojí školou jako nepěkného veřejného místa v obci.

Proměna jejího vzhledu se pro ně stala velkou výzvou pro tento školní rok. Výtvarné návrhy na nový design zastávky vznikaly loni ještě v době, kdy žáci neměli v rukou povolení od obce do zastávky zasahovat. Obavy, že obec proměnu zastávky nepovolí, byly naštěstí zbytečné a razítko stvrzující souhlas k akci žáky nabudilo k další a intenzivnější přípravě.

Zdánlivě nekončící zima realizační tým žáků s ohledem na potřebné příznivé klima, zejména co se nátěrů týče, lekala. Ale teplo nakonec  přišlo včas a v pátek 20. dubna u příležitosti oslavy školy Dne Země nastal den „D“. Parta nadšenců vyrazila v plné zbroji směr autobusová zastávka nezbytnými potřebami za doprovodu pana školníka a své „manažerky projektu“ paní učitelky Vaněčkové. Nevzhledná zastávka se zbytky žlutého nátěru se díky zásahu  akčního týmu brzy v podobě odstranění starého nátěru, natření základovkou a prvních nátěrů směřujících do finální podoby podle vybraného výtvarného návrhu žákyně 7. třídy.

Žáky čeká ještě spoustu práce, aby zastávku přetvořili k obrazu svému a zároveň sehnali i její funkční  vybavení tak, aby se finančně vešli do rozpočtu projektu. Že vše díky svému velkému nasazení a zainteresování zvládnou, je jasné již nyní. Těší se už na veřejné křtiny nové autobusové zastávky s účastí vedení školy, zastupitelů obce i médií.

Mgr. Hana Vaněčková, ZŠ a MŠ Povrly

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?