procházka hledačka

Jak zůstat v kontaktu s rodiči a naplnit Plán činností? Inspirujte se od MŠ Čeladenská beruška.

Uzavření mateřské školy nám udělalo čáru přes rozpočet, lépe řečeno přes Plán činností. Letos se totiž zabýváme tématem Jídlo a plánovali jsme mimo jiné výsev a výsadbu bylinek. To se on-line dělá dost špatně. A také jsme přemýšleli nad tím, jak neztratit kontakt s dětmi i členy Ekotýmu, co dětem nabídnout, abychom udrželi kontinuitu programu a jak to udělat, aby je to bavilo a bylo to aktivní. A tak jsme vymysleli procházku hledačku.

Připravili jsme dopis pro účastníky, mapu s označením míst zastavení, na kterých děti s rodiči vždy našli skleničku s bylinkami a další úkol. Na skleničce byl popis přínosů, obrázek a název bylinky, to aby si svůj odhad, po té co si k bylince přivoněli, mohli děti i dospělí ověřit. Pak následoval úkol. Třeba cvrnkání kuliček, pozorování zvířat přes „televizi“ v přírodě, běh po dobu 30 vteřin s odhadem vzdálenosti nebo pozorování hnízda čápů na komíně, jestli už se vrátili z dalekých krajin. Poslední úkol byl tajný. Na mapě byl vyznačen jen okruh místa, kde je ukryto zadání. Všechny výsledky si řešitelé zaznamenávali do formuláře, který si před tím buď vytiskli, nebo vyzvedli z plastové kapsy na plotě školky. Svou procházku dokumentovali a fotografie nám poslali mailem, abychom mohli dětem založit vzpomínku na tuto událost do portfolií.

Akce měla nebývalý úspěch a velmi kladné ohlasy. Zúčastnila se jí většina dětí ze školky a mnohdy s sebou měli i své sourozence. Rodiče byli rádi, že jsme dětem nabídli činnost, při které se něco dozvěděli a zároveň byli aktivní. Bylinky, se kterými se děti při procházce seznamovali, jsme pak nabídli dětem k výsevu domů. A až se školky opět otevřou, děti nám přinesou vyklíčená semínka, která zasadíme do bylinkového záhonku. Pomůže nám to naplnit Plán činností, zpestřit dětem svačinky a pitný režim, abychom snížili množství vyhozeného jídla.

MŠ Čeladenská Beruška

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?