přírodní zahrada v Rajhradě a její vývoj

V rámci programu Ekoškola jsme se rozhodli vytvořit školní přírodní zahradu, O zahradu se stará tým studentů z druhého ročníku. Čím už si naše přírodní zahrada prošla a na co se můžeme těšit v budoucnu?

Naším plánem je zvelebnit naši přírodní zahradu tak, aby se v ní návštěvníci cítili co nejvíce v harmonii s přírodou.

Ve školním roce 2016/2017 jsme měli v přírodní zahradě asi dvě školní praxe. Seli jsme zeleninu do vyvýšených záhonů, okolo plůtku bylinky a okolo cesty různé druhy květin (např. afrikány). Z našeho zájmu starat se o přírodní zahradu rychle vzešel nápad a založili jsme tým přírodní zahrady, do kterého se mohou zapojit dobrovolníci, kteří chtějí podat pomocnou ruku zahradě v jejím rozvoji.

Na podzim roku 2017 proběhla brigáda ve vytrhávání plevele do které se mimo nás zapojili i studenti z třídy 1.E. Na podzim jsme také chytali rybičky ze skruže, abychom je mohli dát do kádě ve skleníku, aby přežily zimu. Bylo to náročnější, než jsme čekali, ale vše jsme zvládli díky pomoci zahradníků.

Jelikož chceme udělat hodně změn, tak jsme si vytvořili plán činností rozpracovaný až do konce června 2018, který se budeme snažit dodržovat. Plán je graficky zpracovaný a visí na nástěnce, kde si ho každý zaměstnanec či student této školy může přečíst. V plánu je vždy napsán termín, do kterého se daný úkol musí splnit, poté samotný úkol, kdo za něj zodpovídá a jestli byl splněn/nesplněn a proč.

Do budoucna máme v plánu například upravit cestu, umístit informační tabuli, udělat broukoviště nebo natřít venkovní posezení. Čeká nás tedy samá příjemná práce ve stále krásnějším prostředí.

Veronika Grimová, SZŠ Rajhrad

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?