přírodní materiály ve školce

Pracovní listy k Obrázkové analýze skvěle posloužily k vytvoření přehledu, z jakých materiálů jsou hračky ve školce a které hrací prvky ve školce chybí.

Z jakého materiálu máme hračky?

V Ekoškolce Kytička v Roudnici nad Labem pracovní listy děti otestovaly v herně i v přírodě. Paní učitelka Pavla Hopová je inspirovala k tomu, aby poznaly prostředí školky důkladněji, a sama nám o tom napsala.

Děti se rozhodly zjistit, z jakých materiálů mají hračky.
Ještě před průzkumem děti tipovaly a vyšlo jim že více hraček mají z plastů. Po tipování se vydaly na průzkum třídy. Každý dostal půlku listu – buď dřevo, nebo plast, a zakreslovaly co objevily. Pak se výsledek nalepil pod sebe do dlouhého hada na nástěnku a porovnávali jsme délku hadů. Opravdu bylo plastových hraček více. Ihned se vynořily otázky – proč tomu tak je, zda je příčinou trvanlivost materiálu, cena…ale to si necháme do Plánu činností do EV ve výuce.

Jaké herní prvky jsou z přírodního materiálu?
Na papír jsem nakreslila herní prvky, které máme a které znám. Vystřihla jsem je do stejného tvaru, který má chybějící místo na pracovním listu. Vystřihala jsem i totožné prázdné tvary chybějících míst. Děti pak hledaly herní prvek, který na zahrádce máme a nalepily ho na volná místa do pracovního listu. Tím, že se děti obrázkem resp. herním prvkem více zabývaly, si prvek lépe zapamatovaly a uvědomily si jeho přítomnost na školní zahradě. Když jsme pak šli ven, hned herní prvky komentovaly. Ještě na papíře zaškrtly, ten prvek, který by se jim ještě na zahradu líbil. Lze také pracovat s fotografiemi herních prvků ať už nafocenými na zahradě nebo vystřiženými z katalogů.

Myslím, že obrázková část i otázky jsou velkým zjednodušením kroku Analýza i následné práce. Obrázky se dají použít během celého roku, připomenou dětem důležité úkoly a propojí tak Plán činností s Analýzou. Na nic se s nimi nezapomene. Obrázky jsou skvělá podpora a usnadnění naší cesty k vytyčeným cílům.

MŠ Kytička, Roudnice nad Labem

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?