poznávání stromů na naší zahradě

V rámci Analýzy jsme zjistili, že máme na zahradě dost stromů, ale že děti neznají jejich jména. Rozhodli jsme se to v rámci Ekoškolky napravit.

Vše začalo Analýzou. Při prohlížení zahrady s Velkým Ekotýmem, jsme zjistili, že sice máme na naší malé zahradě pěkné stromy, ale že hodně dětí nezná jejich jména. Naším cílem bylo v plánu činností seznámit všechny děti se stromy na zahradě a trochu poznat jejich význam.
Vyhlásili jsme tedy pro všechny třídy ve školce akci: Poznej svůj strom. Jednotlivé třídy chodily po školní zahradě a měly za úkol vybrat si pod patronát jeden strom. O tento strom se budou starat, poznávat jej, pozorovat jeho růst a změny a vytvoří jakýmkoli způsobem jmenovku s názvem stromu. Třídy tento úkol pojaly velmi kreativně a zapojily do něj i rodiče. Nejdříve si vybraly svůj strom. Poté vytvářely různými technikami jmenovky a umisťovaly je na stromy. S rodiči například vyráběli krmítka nebo nápadník na využití plodů. Malý Ekotým provedl 5. 2. 2021 průzkum, jak se nám daří úkol plnit – v té době ještě všechny stromy jmenovky neměli a to bylo také Ekotýmem zaznamenáno.

Cíl, seznámit se se stromy na zahradě všechny (většinu) děti a zapojit je iniciativně do péče o ně a poznávání se nám podařilo naplnit i když s častými časovými prodlevami a omezenou účastí dětí kvůli Koronavirové pandemii.
tato aktivita děti velmi bavila a s radostí se do ní zapojily aktivně i nejmenší děti, všichni při ní měli spoustu prožitků.

Kroky a témata Ekoškoly:

Tato aktivita přímo vyplynula z Analýzy, kdy jsme zjišťovaly stav prostředí na školní zahradě s Velkým Ekotýmem. Po zjištění, že sice máme na zahradě pěkné stromy, ale děti neznají jejich jména a moc o nich nevědí, jsme se rozhodli situaci změnit. Do Plánu činností jsme zahrnuli nápad, aby si každá třída vybrala svůj strom, o který bude pečovat a vyrobí na něj jmenovku. Tato činnost je využívána průběžně jako vzdělávací a enviromentální v poznávání stromů a průběžné péče o ně.

MŠ Na Děkance, Praha

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?