pomáháme přírodě od plastů

Zabývali jsme se tříděním odpadu, hlavně plastů a snažili jsme se naší aktivitou – výměna plastové tašky za látkovou poukázat na problémy s plasty ve volné přírodě.

Tímto krokem jsme také chtěli informovat i rodiny žáků, tudíž si každý žák odnesl domů ručně ozdobenou látkovou tašku,kterou získal výměnou za 1 tašku igelitovou.
Látkovou tašku si ozdobil každý žák naší školy barvami na textil. Využili jsme i krok informování, protože jsme zvolili na výzdobu tašky znak naší školy. Tuto aktivitu jsme si zvolili hlavně z důvodu, že letos jsme si dali Celoroční cíl v rámci Recyklohraní, který se týká tématu Třídění a recyklace a žáci sami na vlastní oči viděli v rámci exkurze v třídírně v Černošíně, kolik odpadu z domácností skončí na skládce nebo jak se dále zpracovává. Také jsme pomohli s úklidem naší obce v akci Ukliďme Česko.

Bohumila Nodžáková, Základní škola Dobřív, okres Rokycany

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?