pojďte s námi do zahrady

Naučná stezka po školní zahradě pro MŠ a školní klub. Ekotým vytvořil na zahradě tvořivé a informativní zastávky o živočiších vyskytujících se na zahradě. Nechyběly hry a ochutnávka limonád.

Uspořádali jsme zahradní slavnost pro MŠ, družinu a školní klub, abychom upozornili, že máme krásnou a velkou školní zahradu, která je zároveň přírodní učebnou.

Nejprve proběhl braistorming. S nápadem jsme oslovili žákovskou samosprávu a paní zástupkyni, zda by nám pomohli s realizací. Dohodli jsme si termín a probrali jsme nedostatky a možné překážky. S vyučujícím pracovních činností a panem školníkem jsme si domluvili potřebné zahradní úpravy, které proběhly v rámci vyučování. Nejvíce práce nám dal samotný program. Vymyslet stanoviště, časový harmonogram, kdo za co bude odpovídat, vytvořit pomůcky, zajistit dohled nad menšími dětmi, jak dělit děti do skupin a podobně. V tomto nám byly nápocny naše maminky a ostatní pedagogové, kteří nám byli ochotni pomoci. S vlastnoručně vytvořeným plakátem jsme osobně pozvali paní učitelky a děti.

Náš nápad se nám povedl a celá akce měla velký ohlas. Dokázali jsme nejen ukázat naši zahradu, pobavit lidi kolem nás, ale věříme, že si všichni odnesli i nějaké nové zajímavé informace. Letos plánujeme akci zopakovat a to nejen pro děti, pozveme tentokrát i místní seniory.

Martina Kučerová, ZŠ TGM Šardice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?