plán činností, aneb jak zaujmout a zároveň pobavit celou naši MŠ

Letos jsme si vybrali k vypracování téma Odpady. Rozhodli jsme tak s celým Ekotýmem na základě loňského tématu, který byl věnován stravě. Přišlo nám prima navázat právě na tuto problematiku.

Analýzu zpracovávaly děti ze třídy předškoláčků s naší koordinátorkou Lenkou, která svolala dětský Ekotým-Ekoškolíky a ti, společně s Dankou- druhou koordinátorkou, analýzu prošly krok po kroku a všechny otázky vyhodnotily. Tímto začal vznikat náš Plán činností, se kterým se s Vámi jdeme podělit. Při další schůzce Ekotýmu jsme dali hlavy dohromady a začal vznikat zábavný a přehledný plán. Chtěli jsme, aby každý kdo se na něj podívá, věděl čím se v současné době, ale také v budoucnu budeme zabývat coby Ekoškola. Ekošklíci byli v této činnosti nejdůležitější, protože vše, co jsme chtěli prezentovat dál vyráběli právě oni. Vše jsme zaznamenali na velký papír tak, aby každá otázka z Analýzy měla svůj prostor. Malou chvilku jsme se „zadrhli“ na vyslovení cíle daného úkolu, ale stačil jeden telefon a konzultace s paní koordinátorkou a mohli jsme se zase směle pustit do práce. Výsledky, které vyšly záporně, nebo bylo třeba něco vylepšit jsme v Plánu činností vybarvili stejnou barvičkou, aby bylo vše krásně přehledné. Je známo, že děti velmi rády kreslí. Proto jsme do kolonky, kdo bude mít daný úkol na starost použili kreslené postavičky celého Ekotýmu. Každý Ekoškolík si nakreslil svou postavičku a společně se pak dohodli, kdo nakreslí jakého dospěláka. Na nástěnce tak vznikla malá nápověda. Kdokoliv se na nástěnku s Plánem činností podívá, najde si podle kreslené legendy, kdo má co na starost. Nástěnku Ekoškoly s Výsledky Analýzy společně s Plánem činností jsme umístili hned naproti vchodu do budovy, aby nikomu nic důležitého neuniklo. Robot Emil, vyrobený z odpadních surovin ji nepřetržitě hlídá, je to přece náš člen Ekotýmu!

Daniela Havlová, MŠ Mitušova 90, Ostrava

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?